Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Aktualności » Debata Weimarska

Debata Weimarska

Debata dot. współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego z udziałem ministrów ds. europejskich Polski, Francji i Niemiec: Mikołaja Dowgielewicza, Pierra Lelloucha i Wernera Hoyera.

1 lutego 2010 r. roku w Pałacyku Przeździeckich w Warszawie odbyła się debata pt. Weimarska wizja działań Unii Europejskiej na najbliższe 5 lat z udziałem ministrów ds. europejskich Polski, Francji i Niemiec oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. W spotkaniu udział wziął Premier Tadeusz Mazowiecki.

Trzej ministrowie podkreślali potrzebę szerszej współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego. W wypowiedziach ministra Dowgielewicza oraz Ministra Hoyera pojawił się postulat „wypełniania instytucji treścią”, co jest szczególnie istotne w kontekście wejścia w życie Traktatu z Lizbony. Organizacje pozarządowe krajów Trójkąta Weimarskiego mają tutaj szczególną rolę do odegrania.

Minister Dowgielewicz wskazał na potrzebę większej aktywności UE w polityce globalnej. Zapowiedział również, że w kwietniu odbędzie się spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw Trójkąta Weimarskiego.

Minister Lellouche złożył hołd Profesorowi Geremkowi, którego droga życiowa odzwierciedla proces zmian, jaki przeszła Europa od drugiej wojny światowej do integracji europejskiej. Minister Lellouche wskazał obszary współpracy dla krajów Trójkąta: politykę obronną, utworzenie wspólnej europejskiej służby dyplomatycznej oraz sprawy polityki klimatycznej.

 

Minister Hoyer mówił o potrzebie współpracy na polu kultury. Wskazał, że w Moskwie powstaje obecnie wspólny instytut francusko-niemiecki, który mógłby zostać poszerzony o Polskę.

Podczas debaty głos zabrał również Profesor Klaus-Heinrich Standke z Komitetu Wspierania Współpracy Francusko-Niemiecko-Polskiej „Trójkąt Weimarski” prezentując swoją książkę „Das Weimarer Dreieck in Europa“. Publikacja opisuje 20 lat działalności Trójkąta Weimarskiego i zawiera konkretne rekomendacje dla trzech krajów co do możliwości podejmowania wspólnych działań.

Premier Mazowiecki podsumowując dyskusje powiedział, że idea Trójkąta nie była „protezą”, lecz wyrazem myśli dalekosiężnej, otwierającą Europę Zachodnią na kraje zza Żelaznej Kurtyny. Zdaniem Premiera w dzisiejszych czasach idea ta nabiera treści w kontekście potrzeby większej koordynacji w dziedzinie np. wspólnej polityki energetycznej. Współpraca trzech krajów trójkąta powinna też, zdaniem Premiera Mazowieckiego, przyczynić się do lepszego zrozumienia u naszych partnerów polskiej polityki zagranicznej i jej uwarunkowań historycznych.

Debata dot. współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego z udziałem ministrów ds. europejskich Polski, Francji i Niemiec: Mikołaja Dowgielewicza, Pierra Lelloucha i Wernera Hoyera.