Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Aktualności » Wręczono Nagrodę im. prof. Geremka

Wręczono Nagrodę im. prof. Geremka

Opozycjonista kubański José Conrado Rodriguez został drugim laureatem Nagrody im. prof. Bronisława Geremka za wybitne osiągnięcia w promowaniu demokracji. Wyróżnienie zostało wręczone w sobotę 3 lipca podczas spotkania z okazji 10-lecia Wspólnoty Demokracji. W uroczystości wzięli udział m.in. Hilary Clinton, Madeleine Albright, Radosław Sikorski i Marcin Geremek.

W weekend 2-4 lipca odbyły się obchody rocznicowe Wspólnoty Demokracji - międzyrządowej organizacji działającej na rzecz umacniania instytucji demokratycznych na świecie, którą 10 lat temu założyli Bronisław Geremek, ówczesny minister spraw zagranicznych RP i Madeleine Albright, sekretarz stanu USA.

 

Obchody 2-4 lipca były jednym z najważniejszych spotkań poświęconych demokracji w 2010 roku. Do Krakowa przyjechali ministrowie spraw zagranicznych, liderzy demokratyczni, przedstawiciele międzynarodowych organizacji pozarządowych, ludzie nauki i biznesu z ponad 100 państw.

 

 

Jednym z elementów obchodów było wręczenie Nagrody im. prof. Bronisława Geremka za wybitne osiągnięcia w promowaniu demokracji. Otrzymał ją opozycjonista kubański José Conrado Rodriguez. Laureat jest proboszczem parafii Santa Teresita w ubogiej dzielnicy Santiago de Cuba. José Conrado Rodriguez zasłynął otwartym listem skierowanym do prezydenta Kuby Raúla Castro, w którym mówi wprost o trudnościach socjalnych Kubańczyków, łamaniu podstawowych wolności i wzywa rząd do „odwagi w zmianie sytuacji na Kubie”. Pod auspicjami José Conrado Rodrigueza parafia prowadzi szeroko rozbudowaną działalność społeczną i edukacyjną. Przez wielu obserwatorów jest on porównywany do księdza Jerzego Popiełuszki ze względu na rolę jaką odgrywa w kształtowaniu świadomości obywatelskiej Kubańczyków. - Pragniemy świata w którym można myśleć i mówić bez hipokryzji - mówił laureat odbierając nagrodę.

Celem nagrody przyznawanej przez Wspólnotę Demokracji z udziałem Fundacji  Geremka jest wyróżnienie działalności aktywistów promujących demokrację, szerzących jej wartości oraz wprowadzających w życie zasady demokratyczne, często w niesprzyjających warunkach. Nagroda zmierza do utrwalenia dziedzictwa i wizji prof. Bronisława Geremka. - Mój ojciec, całe swoje życie poświęcił walce i budowaniu demokracji i wolności. Razem z Lechem Wałęsą tworzył niepodległą Polskę. Kierując się niezłomnymi zasadami ponosił  konsekwencje swoich wyborów. Był więziony przez reżim komunistyczny - przypominał syn Profesora, Marcin Geremek, tuż przed wręczeniem Nagrody. Podkreślił, że istotą demokracji jest także sprzeciw wobec złego, powstałego z braku poszanowania godności ludzkiej, prawa przywołując niechlubny incydent wprowadzenia ustawy lustracyjnej z 2007 roku.

Wszyscy przemawiający powoływali się na słowa nieżyjącego Profesora. - Pojawienie się systemów demokratycznych jest najlepszą rzeczą jaką przyniósł XX wiek – cytowała Geremka Madeleine Albright. – Kiedy powoływaliśmy do życia Wspólnotę Demokracji 10 lat temu wielu nie wierzyło w jej sukces. Mówiono nam, że po upadku komunizmu z Europie Środkowo-Wschodniej demokracja jest już większości krajów na świecie. Madeleine Albright przekonywała, mówiąc do sali wypełnionej ludźmi zaangażowanymi w walkę o demokratyczne ideały, że sceptycy nie mieli racji.

- W ostatnim roku 50 państw nałożyło nowe restrykcje na organizacje pozarządowe w swoich krajach - zauważyła Hilary Clinton. Przekonywała, że USA są krajem, który szczególnie sobie ceni cnoty obywatelskie.  - Stany Zjednoczone są ufundowane na społeczeństwie obywatelskim. Byliśmy społeczeństwem zanim staliśmy się narodem - mówiła. W swoim wystąpieniu zadeklarowała również utworzenie specjalnego funduszu na rzecz organizacji pozarządowych zagrożonych antydemokratycznymi restrykcjami.
- Przeznaczymy 2 mln dolarów na pomoc prawną, rozwój technologii komunikacyjnych, takich jak telefonia komórkowa, dostęp do internetu oraz szkolenia. Zachęciła do wsparcia funduszu rządy oraz biznes.

Radosław Sikorski, gospodarz uroczystości podkreślił, że aby demokracja upowszechniała się na świecie potrzebne jest stworzenie obiektywnego i niezależnego wskaźnika demokratyzacji, który będzie monitorował sytuację w krajach z niedostatkiem wolności. - Jeśli Polsce się udało, Wam także się uda! Potrzeba tylko odwagi - zakończył zwracając się do zebranych. 

Nagroda im. Bronisława Geremka została przyznana po raz drugi. W zeszłym roku otrzymał ją były prezydent RPA Nelson Mandela.