Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Home » WPŁAĆ DAROWIZNĘ

WPŁAĆ DAROWIZNĘ

Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka od  ponad 10 lat mobilizuje obywateli do angażowania się w proces jednoczenia się Europy.

Naszym celem jest dokumentowanie, utrwalanie i promowanie pamięci o dorobku, życiu i działalności prof. Bronisława Geremka oraz działanie na rzecz rozwoju nauki, myśli i kultury politycznej, rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego, kształtowania postaw społecznych, wspierania instytucji zajmujących się ochroną i poszanowaniem praw człowieka, wspierania interesów Polski w stosunkach międzynarodowych, wspierania dialogu między różnymi środowiskami i narodami, a zwłaszcza wspierania idei Unii Europejskiej, jak również niesienie pomocy społecznej, które to cele będą realizowane w sposób zgodny z przesłaniami płynącymi z myśli i drogi życiowej Profesora Bronisława Geremka.

Fundacja organizuje konferencje, debaty i wykłady otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Prowadzimy programy edukacyjne dla młodzieży i nauczycieli z całej Polski. Nie mając stałego finansowania możemy działać i rozwijać się tylko dzięki wsparciu darczyńców.

Możesz też wesprzeć nasze działania korzystając z tradycyjnego przelewu bankowego:

Bank PKO SA 40 1240 1024 1111 0010 4091 2522