Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Home » Jak wspomagać Fundację?

Jak wspomagać Fundację?

Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka od  ponad 10 lat mobilizuje obywateli do angażowania się w proces jednoczenia się Europy. Naszym celem jest dokumentowanie, utrwalanie i promowanie pamięci o dorobku, życiu i działalności prof. Bronisława Geremka oraz działanie na rzecz rozwoju nauki, myśli i kultury politycznej, rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego, kształtowania postaw społecznych, wspierania instytucji zajmujących się ochroną i poszanowaniem praw człowieka, wspierania interesów Polski w stosunkach międzynarodowych, wspierania dialogu między różnymi środowiskami i narodami, a zwłaszcza wspierania idei Unii Europejskiej, jak również niesienie pomocy społecznej, które to cele będą realizowane w sposób zgodny z przesłaniami płynącymi z myśli i drogi życiowej Profesora Bronisława Geremka.

Fundacja organizuje konferencje, debaty i wykłady otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Prowadzimy programy edukacyjne dla młodzieży i nauczycieli z całej Polski. Nie mając stałego finasowania możemy działać i rozwijać się tylko dzięki wsparciu darczyńców.

Wesprzyj nasze działania, wpłacając darowiznę na cele statutowe Fundacji. 

Bank PKO SA 40 1240 1024 1111 0010 4091 2522

 

 

Zobacz, czym zajmuje się Fundacja Geremka: