Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Programy » Programy edukacyjne » Jedność Europy i wielość kultur. Eksperymentalne seminarium IBI AL.

Jedność Europy i wielość kultur. Eksperymentalne seminarium IBI AL.

Czy obecny kształt Unii Europejskiej można uznać za zwieńczenie pragnień polityków-wizjonerów i artystów, którzy od stuleci marzyli o „Rodzinnej Europie”? Czy Unia Europejska jest budowlą skazaną na erozję, zastój, a może nawet stopniowy rozkład? Czy w dziełach najwybitniejszych twórców kultury nie znajdują się alternatywne projekty wspólnoty, które warto przemyśleć i sformułować na nowo? Nadszedł czas weryfikacji i porównań.

Jakie niewyzyskane dotąd scenariusze znajdują się w utworach literackich, teatralnych, muzycznych i filmowych twórców europejskich, przede wszystkim francuskich, niemieckich i polskich?

Uczestnicy seminarium, analizując dzieła artystów oraz społeczne i polityczne dzieje Starego Kontynentu w perspektywie ogólnoświatowej, próbują zbudować własne scenariusze dla Europy.

 

Druga edycja programu rozpocznie się w semestrze letnim 2016 r.

 

Zajęcia przebiegają dwutorowo:

 

A. Prezentacje:

Specjaliści z Francji, Niemiec i Polski prezentują wizje „Rodzinnej Europy” oraz formy obecności wielu kultur w Europie na podstawie analiz najwybitniejszych dzieł literatury i sztuki oraz analiz rozmaitych wizji współistnienia wielu kultur europejskich i pozaeuropejskich. Prezentacje ogniskują się wokół pięciu „wyzwań” artystycznych, pojmowanych jako sygnatury kultur(y) europejskiej(ch): muzyki, filmu, teatru, literatury, sztuk performatywnych.

 

B. Prace w zespołach:

Podzieleni na zespoły uczestnicy zajęć na podstawie samodzielnie wybranych lektur lub/i materiałów multimedialnych przygotowują prezentacje, dotyczące zagadnienia wybranego spośród trzech tematów wiodących:

 

Prowadzący:

Prof. dr hab. Paul Gradvohl