Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Programy » Programy edukacyjne » Polska w XX wieku

Polska w XX wieku

„Polska W XX wieku”- program edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i nauczycieli przedmiotów humanistycznych.

Fundacja Geremka oferuje atrakcyjne zajęcia, warsztaty, wydarzenia kulturalne i spotkania w ramach czterech zjazdów weekendowych odbywających się w Warszawie od marca do czerwca 2017. Projekt skierowany jest do uczniów pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych oraz ich nauczycieli z przedmiotów humanistycznych.

Celem programu „Polska w XX wieku” jest wsparcie młodzieży i nauczycieli w rozwoju zainteresowań humanistycznych, w szczególności zainteresowań historią najnowszą. Program jest okazją nie tylko do poszerzenia wiedzy, poznania nowych metod nauczania, ale również do spotkań z ciekawymi ludźmi i odkrywania życia kulturalnego Stolicy. Jest to już szósta edycja programu. W tym roku nauczyciele wezmą udział w zajęciach analizujących modele edukacji historycznej, warsztatach dotyczących krytycznej interpretacji źródeł i przeciwdziałania dyskryminacji, poznają również możliwości wykorzystania dzieł filmowych w dydaktyce.

Program dla uczniów to warsztaty analizujące wiek XX poprzez najważniejsze fotografie reporterskie, zajęcia o życiu codziennym w przedwojennej, wielokulturowej Warszawie oraz Warszawie czasów okupacji. Uczniowie zapoznają się z postaciami takimi jak Jan Karski i Jan Nowak Jeziorański. W Muzeum Historii Żydów Polskich wezmą udział w warsztatach dotyczących dialogu trzech religii. W programie przewidziano również warsztaty teatralne.

Obie grupy spotkają się ze świadkami historii –np. z Tadeuszem Rolke, a także zwiedzą Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum POLIN.

Wizyty w Warszawie będą wzbogacone o wydarzenia kulturalne stolicy.

 

Koszt udziału w projekcie uczniów i nauczycieli (tj. dojazd do Warszawy i powrót, przejazdy na miejscu, zakwaterowanie, posiłki w Warszawie, wstępy do muzeów w ramach programu) pokrywa Fundacja Geremka.

Nabór do programu trwa do 28 lutego 2017 r.

Szczegółowy program oraz kwestionariusz zgłoszeniowy na stronie www.geremek.pl.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zapoznanie się z regulaminem, terminami i tematami zjazdów, a następnie wypełnienie odpowiedniego kwestionariusza. Podpisany kwestionariusz należy przesłąć pocztą na adres Fundacji Geremka lub wersję elektroniczną z zeskanowanym podpisem.

Pliki do pobrania:

Program  
Regulamin  
Kwestionariusz ucznia  
Kwestionariusz nauczyciela  
Biogramy prowadzących  

Partnerem programu jest Dom Spotkań z Historią, www.dsh.waw.pl., Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, www.wcies.edu.pl oraz Muzeum Historii Żydów Polin www.polin.pl.

 

1.       Kwestionariusz ucznia