Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Programy » Programy edukacyjne » Dr Piotr Podemski

Dr Piotr Podemski

Absolwent Wydziałów Historii i Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pozostaje związany z tą uczelnią jako pracownik dydaktyczno-naukowy, zajmując się dziejami totalitaryzmów (zwłaszcza włoskiego faszyzmu) oraz życiem publicznym współczesnych Włoch. Publikował artykuły i monografie naukowe: m.in. „Wyprawa na Fiume” (Toruń 2005; nominowana do Nagrody Instytutu Książki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego) oraz „Giovinezza. Młodzież i mit młodości w faszystowskich Włoszech” (Warszawa 2010).

Równolegle z działalnością naukową zajmuje się również czynnie dydaktyką historii – jako nauczyciel w Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie oraz w Szkole Marzeń w Piasecznie. Od wielu lat pracuje w systemie dwujęzycznym (nauczanie historii w języku polskim i angielskim) oraz w programie Matury Międzynarodowej na podstawie autoryzacji International Baccalaurate Organisation (IBO) w Genewie. W duchu IBO historię stara się postrzegać z perspektywy globalnej, z uwzględnieniem racji wszystkich stron oraz podejścia analitycznego, promując wartości takie jak tolerancja, poszanowanie dla różnorodności czy obiektywizm ocen.

Powrót do: Warsztaty historyczne


Koordynatorka projektu: Magdalena Witwicka

magdalena.witwicka@geremek.pl

+48 508 165 573