Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Programy » Programy edukacyjne » Warsztaty historyczne » Grupa Polska » grupa polska - tematy zajęć

GRUPA POLSKA
TEMATY ZAJĘĆ

1. Czy II Rzeczypospolita była państwem tolerancyjnym? Stosunki narodowościowe i religijne;

2. Spór o Józefa Piłsudskiego – przewrót majowy;

3. Polityka zagraniczna II RP – dlaczego w we wrześniu 1939 r. Polska została sama?

4. Polskie obozy zagłady”? Holokaust na ziemiach polskich;

5. Postawy Polaków wobec Holokaustu;

6. Wyzwolenie czy nowa okupacja? Narodziny Polski Ludowej;

7. Stalinizm w Polsce;

8. Stosunki państwo – Kościół w PRL;

9. Spór o stan wojenny;

10. Okrągły Stół” – czy można było inaczej?

11. Życie kulturalne i społeczne PRL;

12. Mitologizacja PRL;

 

Poszczególne tematy będą prowadzone w oparciu o wymienione wyżej teksty.