Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Programy » Programy edukacyjne » Program stypendialny dla humanistów

Program stypendialny dla humanistów

„Zamierzamy wspierać młode pokolenie w rozwijaniu zainteresowań szeroko pojętym obszarem nauk humanistycznych. Polska potrzebuje nie tylko dobrych ekonomistów, specjalistów od finansów, czy inżynierów, ale powinniśmy również kształcić humanistów – ludzi o wszechstronnej wiedzy, wrażliwości na różne punkty widzenia. Profesor Geremek był właśnie takim humanistą. Mam nadzieję, że laureaci stypendiów Jego imienia będą kontynuowali tradycję polskiej humanistyki w tym znakomitym wydaniu” – powiedziała Jolanta Kurska, prezes Centrum im. prof. Bronisława Geremka.

O stypendia im. Bronisława Geremka mogą ubiegać się osoby studiujące na kierunkach: historia, politologia, europeistyka, socjologia, psychologia, filozofia oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Roczne stypendium wynosi 10 tys. zł.

Jednym z istotnych kryteriów przyjęcia do programu jest przedstawienie eseju na jeden z trzech tematów:

1) polityka zagraniczna Polski po 89 roku,

2) Polska w Unii Europejskiej,

3) opozycja demokratyczna w PRL i okres transformacji ustrojowej. Ujęcie tej problematyki powinno uwzględnić rolę, myśl i dorobek prof. Bronisława Geremka.

Praca powinna zawierać od 8 – 12 tys. znaków (bez spacji). 

Zainicjowany w 2002 roku Program Stypendiów Pomostowych jest przedsięwzięciem wielu  instytucji. Ułatwia on uzdolnionej młodzieży z małych miast i wsi podjęcie nauki na wyższych uczelniach poprzez stworzenie możliwości uzyskania stypendium na pierwszy rok studiów. Na kolejnych latach pomoc stypendialna oferowana jest wyróżniającej się w nauce młodzieży. Od początku programu przyznano łącznie ponad 13 tysięcy stypendiów. Realizatorem Programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Więcej na temat zasad ubiegania się o stypendium znajduje się w aktualnej informacji o naborze  Trzecia edycja Stypendiów im. Bronisława Geremka dla studentów kierunków humanistycznych .

 


REGULAMIN KONKURSU

PROCEDURA KWALIFIKOWANIA

WNIOSKI ON-LINE   są aktywne dla kandydatów od 11 czerwca do 30 sierpnia 2013 r. 

Informacje dostępne również na www.stypendia-pomostowe.pl.


 

Edycja konkursu na rok 2011/2012: lista stypendystów 2011/2012