Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Programy » Programy edukacyjne » Warsztaty historyczne » Grupa Europejska

Grupa Europejska

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH DO GRUPY GLOBALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

Lp. Imię i nazwisko Nazwa szkoły
1 Antonina Albrecht
Gimnazjum nr 73 im. Jerzego Huberta Wagnera 
2 Jan Blejsz
Gimnazjum Integracyjne nr 52
3 Wacław Dzięcioł
Gimnazjum Integracyjne nr 52
4 Joanna Federczyk
Gimnazjum nr 79
5 Ada Górnofluk
Gimnazjum nr 121 im. Wojciecha Zawadzkiego
6 Igor Jaroszek
Gimnazjum nr 123 im. Jana Pawła II
7 Zbigniew Kaczyński
Społeczne Gimnazjum nr 5
8 Benedykt O’Connor
Gimnazjum nr 4 w Legionowie
9 Łukasz Rams
Gimnazjum Sportowe nr 17
10 Michał Seroczyński
Gimnazjum nr 56 im. Aleksego Dawidowskiego
11 Artur Stachyra
Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica
12 Marcin Śmiechowicz
Społeczne Gimnazjum nr 5

O PROGRAMIE

Tematy omawiane na warsztatach Grupy Europejskiej będą koncentrowały się wokół XX-wiecznej problematyki takiej jak: skandynawskie państwo opiekuńcze, dziedzictwo hiszpańskiej wojny domowej, Rosja po komunizmie, geneza jednoczącej się Europy.

Warsztaty będą prowadzone w formie seminaryjnej, co oznacza, że uczestnicy będą zobowiązani do przygotowania się z danego tematu – najczęściej będą proszeni o przeczytanie kilkudziesięciu stron tekstu dotyczącego omawianej w danym tygodniu problematyki. Pierwsza część zajęć poświęcona będzie dyskusji nad przeczytanym tekstem, przy udziale nauczyciela, jako moderatora dyskusji. Druga część zajęć poświęcona będzie poszukiwaniu źródeł bieżącej sytuacji w historii poszczególnych obszarów Europy. Tym razem uczniowie powinni opierać się na własnej wiedzy ogólnej, uzupełniając wzajemnie posiadane informacje.

Na 1-2 spotkania w czasie trwania cyklu zaprosimy świadków historii i czynnych uczestników wydarzeń ostatniego półwiecza.

Uczestnicy programu będą również korzystali ze stypendium wypłacanego przez Fundację, które umożliwi rozwój zainteresowań humanistycznych.

Zajęcia dla tej grupy prowadzi Piotr Podemski.

Harmonogram zajęć
Tematy zajęć i lektury

 


WYJAZD INTEGRACYJNY

W dniach 19-21 października 2012 r. zakwalifikowani uczestnicy wezmą udział w wyjeździe integracyjnym do Krakowa, wspólnie z uczniami Grupy Globalnej.

 

Dodatkowych informacji o programie udziela Magdalena Witwicka: magdalena.witwicka@geremek.pl, tel 22 628 83 63.