Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Programy » Programy edukacyjne » Warsztaty historyczne » Grupa Globalna

Grupa Globalna

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH DO GRUPY GLOBALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

Lp. Imię i nazwisko Nazwa szkoły
1 Daniel Dylewski Gimnazjum nr 58 im. Króla Władysława IV
2 Łukasz Frąckiewicz Gimnazjum nr 58 im. Króla Władysława IV
3 Łukasz Górski Gimnazjum nr 36 im. Krzysztofa Kieślowskiego
4 Mikołaj Hutorowicz Gimnazjum nr 36 im. Krzysztofa Kieślowskiego
5 Jakub Kocjan Gimnazjum nr 58 im. Króla Władysława IV
6 Wojciech Krakowiak Gimnazjum nr 77 im. Ignacego Domeyki
7 Tomasz Mądry Gimnazjum nr 58 im. Króla Władysława IV
8 Sophie Neuber Społeczne Gimnazjum nr 2
9 Michalina Olesiuk Społeczne Gimnazjum nr 4
10 Mikołaj Przygodzki Gimnazjum nr 73 im. Jerzego Huberta Wagnera
11 Adam Stegienko Gimnazjum nr 52
12 Korneliusz Zdaniewicz I Gminne Gimnazjum w Koczargach Starych

 

O PROGRAMIE

Zagadnienia omawiane na warsztatach Grupy Globalnej będą koncentrowały się wokół współczesnych problemów światowych takich jak: konflikt izraelsko-palestyński, rosnąca potęga Chin, konsekwencje dekolonizacji Afryki, pozycja USA na świecie.

Warsztaty będą prowadzone w formie seminaryjnej, co oznacza, że uczestnicy będą zobowiązani do przygotowania się z danego tematu – najczęściej będą proszeni o przeczytanie kilkudziesięciu stron tekstu dotyczącego omawianej w danym tygodniu problematyki. Pierwsza część zajęć poświęcona będzie dyskusji nad przeczytanym tekstem, przy udziale nauczyciela, jako moderatora dyskusji. Druga część zajęć poświęcona będzie poszukiwaniu źródeł bieżącej sytuacji w historii poszczególnych regionów świata. Tym razem uczniowie powinni opierać się na własnej wiedzy ogólnej, uzupełniając wzajemnie posiadane informacje.

Na 1-2 spotkania w czasie trwania cyklu zaprosimy świadków historii i czynnych uczestników wydarzeń ostatniego półwiecza.

Uczestnicy programu będą również korzystali ze stypendium wypłacanego przez Fundację, które umożliwi rozwój zainteresowań humanistycznych.

Zajęcia tej grupy prowadzi Piotr Podemski.

Harmonogram zajęć
Tematy zajęć i lektury

 

WYJAZD INTEGRACYJNY

W dniach 19-21 października 2012 r. zakwalifikowani uczestnicy wezmą udział w wyjeździe integracyjnym do Krakowa, wspólnie z uczniami Grupy Europejskiej.


Dodatkowych informacji o programie udziela Magdalena Witwicka: magdalena.witwicka@geremek.pl, tel 22 628 83 63.