Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Aktualności » Międzynarodowy konkurs "Innowacje w polityce"

Międzynarodowy konkurs "Innowacje w polityce"

Fundacja w tym roku będzie prowadzić sekretariat międzynarodowego konkursu Innovations in Politics Award. W corocznym konkursie organizowanym przez Instytut Innowacji Politycznych z siedzibą główną w Wiedniu biorą udział projekty z całej Europy.

Nagrody dla Innowacji w Polityce będą wręczane już po raz czwarty. Konkurs się rozszerza dzięki większej liczbie uczestników, nowym kategoriom i nowym przedstawicielom w kolejnych krajach. Inicjatywa ma służyć popularyzacji najciekawszych i najbardziej efektywnych przedsięwzięć, które rozwiązują konkretne problemy społeczności ? miast, regionów, państw. Jej celem jest także stworzenie sieci kontaktów między politykami z różnych krajów, których wspólną cechą jest nowoczesne, wykraczające poza schematy podejście do polityki i chęć modernizacji systemu tradycyjnych partii i aktywności publicznej.

Edward Strasser, założyciel i dyrektor generalny Instytutu Innowacji Politycznych, który jest organizatorem konkursu, powiedział: "Ponieważ obywatele w całej Europie martwią się o stan demokracji i to, co należy zrobić, aby zapewnić jej przetrwanie, nagrody za innowacyjność w polityce pomagają na dwa sposoby. Po pierwsze, znajdują projekty polityczne, które faktycznie działają, a tym samym mogą służyć jako najlepsze praktyki dla innych. Po drugie, obywatele mogą przyczynić się do poprawy sytuacji politycznej, stając się jurorami i ustawiając nowe wzory do naśladowania w polityce".

Innowacyjne projekty mogą być nominowane przez obywateli i zgłaszane przez polityków online do 15 lipca 2020 r. Przedsięwzięcia z obszaru polityk publicznych, które wpływają na rozwój demokracji oceni 1 000 Europejczyków z 47 krajów akredytowanych przy Radzie Europy. Do jury można się zgłaszać do 31 lipca 2020.

W tym roku, w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby, do konkursu wprowadzono nowe kategorie w zakresie cyfryzacji, rozwoju obszarów wiejskich i edukacji. Można również zgłaszać projekty w dotychczas istniejących kategoriach: demokracja, prawa człowieka, społeczność lokalna, ekologia, gospodarka i jakość życia.

Do października 2020 roku obywatelskie Jury oceni wszystkie zgłoszone projekty i wybierze 90 finalistów (10 projektów z 9 kategorii) oraz po jednym zwycięskim projekcie w każdej z nich.

3 grudnia 2020 r. wszyscy finaliści zostaną zaproszeni do Berlina, aby zaprezentować swoje projekty. W międzynarodowej konferencji pod patronatem Prezydenta Miasta wezmą udział samorządowcy, politycy, przedstawiciele biznesu, organizacji pozarządowych, uczelni i mediów z całej Europy. Nagrody dla zwycięzców zostaną wręczone podczas wieczoru galowego z udziałem ponad 500 gości.

Zachęcamy do udziału.

Więcej informacji na https://innovationinpolitics.eu/en/awards/introduction/

Oraz:

Julia Kozak, Country Representative Poland, tel. 694 669 773, jk@innovationinpolitics.eu

Magdalena Plewowska-Semik, Fundacja Centrum im. Prof. Bronisława Geremka,

tel.: 505 980 484, mail: magdalena.plewowska-semik@geremek.pl

Magdalena Witwicka, Fundacja Centrum im. Prof. Bronisława Geremka,

tel. 608 402 333, mail: magdalena.witwicka@geremek.pl

Nagrody Innovation in Politics Awards przyznawane są przez Innovation in Politics Institute, ogólnoeuropejską organizację posiadającą biura i przedstawicieli w 15 krajach: Austria, Belgia, Bułgaria, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Litwa, Irlandia, Włochy, Polska, Słowacja, Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania. Instytut tworzy programy, których celem jest zwiększenie sukcesu polityki demokratycznej. Czyni to poprzez wykorzystanie najlepszych międzynarodowych praktyk z całego spektrum politycznego i wykorzystanie w polityce specjalistycznej wiedzy najzdolniejszych umysłów. Jego misją jest tworzenie demokratycznej wartości dodanej poprzez identyfikowanie i rozwijanie polityki jutra już dziś. W tym celu instytut utworzył sieć renomowanych partnerów w Europie: Act. Teraz w Wiedniu, All Channels Communications w Sofii, Arena Idé w Sztokholmie, Das Progressive Zentrum i Polisphere w Berlinie, Dublin City University, Dreamocracy w Brukseli, EuropaNova w Paryżu, European Forum Alpbach, Farner w Zurychu, Mailand Communications w Helsinkach, Noesis w Mediolanie, Out of the Box w Atenach, Royal Society of Arts w Londynie, Seesame w Bratysławie. W Polsce pracuje z nami Centrum Stosunków Międzynarodowych i ośrodek THINKTANK oraz Centrum im. Profesora Bronisława Geremka, Stowarzyszenie 61, Szkoła Liderów, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja Wspomagania Wsi, Kongres Kobiet i Ashoka.