Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Fundacja

Fundacja

Centrum im. prof. Bronisława Geremka to fundacja założona przez rodzinę i przyjaciół tragicznie zmarłego w 13 lipca 2008 r. historyka, człowieka „Solidarności”, jednego z ojców niepodległości, męża stanu.

Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju edukacji, myśli i kultury politycznej poprzez promowanie bliskich profesorowi Bronisławowi Geremkowi idei życia publicznego. Cel ten realizowany jest poprzez działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i kształtowania postaw społecznych, poszanowania praw człowieka oraz wspierania dialogu między różnymi środowiskami i narodami. Ponadto dążeniem Fundacji jest dokumentacja dorobku profesora Bronisława Geremka oraz promowanie pamięci o tym wybitnym mężu stanu.

Zobacz, czym zajmuje się Fundacja Geremka: