Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Home » KONFERENCJE I DEBATY

KONFERENCJE I DEBATY

 

Po kliknięciu na poniższe nazwy cyklów debat otworzy się ich opis.

Debaty językowe   Debaty lemkinowskie Debaty europejskie Wykłady Nowa Dekada, Nowa Europa Inne debaty

COROCZNE KONFERENCJE MIĘDZYNARODOWE POŚWIĘCONE POLITYCE ZAGRANICZNEJ
 17-18 września 2015 - „Europe – Russia – Ukraine. Search of a new European Order”
 9-10 października 2014 - "Price of Freedom. Security in the Globalized World"
 12-13 września 2013 - "Arab Revolts - Two Years After"
 20-21 września 2012 - "China – Europe: New Quality of Relationships."
 22-23 września 2011 - "Russia and the European Union: what unites us, what divides us?"
 16-17 września 2010 - "Europe and the United States in Changing World."
Celem spotkań będzie nadanie pod patronatem Profesora – Polsce i Warszawie znaczenia, jako istotnego miejsca wymiany poglądów na doniosłe tematy rozważane z perspektywy Europy Środkowo-Wschodniej. Pierwsza konferencja dotyczyła stosunków euro-atlantyckich, kolejna zaś współpracy pomiędzy Rosją i Unią Europejską. Kolejna planowana na wrzesień 2012 będzie mieć temat "Europa - Chiny".
Konferencje mają charakter zamknięty, wstęp wyłącznie na zaproszenia imienne.
Projekt pomyślany jako forma utrwalenia myśli politycznej prof. Bronisława Geremka na mapie europejskiej. Celem tych spotkań jest stworzenie stałego forum debaty na najważniejsze tematy dotyczące przyszłości Europy i jej polityki zagranicznej, podczas którego spotykają się wybitni intelektualiści, analitycy, przedstawiciele świata polityki, a także uczeni i przyjaciele prof. Geremka.

 


INNE KONFERENCJE MIĘDZYNARODOWE
 9 grudnia 2014 - "Ukraine as a test for European solidarity?"
 24 listopada 2013 - Konferencja w Wilnie „My w Europie, czy Europa bez nas?”

 


 DEBATY LEMKINOWSKIE
5 marca 2015 r. - "Europa jako źródło cierpień? - skrajna prawica i ksenofobia w Europie Zachodniej"  
6 czerwca 2014 r. - "Wzrost popularności skrajnej prawicy w Europie - przykład Polski i Węgier"
15 kwietnia 2014 r. - "Wzrost popularności skrajnej prawicy w Europie - przykład Ukrainy i Rosji"  
29 maja 2012 r. - "Komu jest potrzebna pomoc humanitarna?"
16 maja 2011 r. - "Etyka i odpowiedzialność w działaniach wielkich mocarstw. Przykład tajnych więzień CIA i naruszeń praw człowieka w Federacji Rosyjskiej."
24 lutego 2011 r. - "Co pozostało z prawa do interwencji humanitarnej?"
27 stycznia 2011 r. - "Pojęcie ludobójstwa we współczesnej polityce międzynarodowej. Przykłady Turcji i Rwandy".

Spotkania mające na celu przybliżenie oraz popularyzację dokonań prof. Rafała Lemkina - polskiego prawnika, żydowskiego pochodzenia, autora pojęcia "genocide". Rafał Lemkin jest autorem Konwencji ONZ w sprawie Zapobiegania i Karania Zbrodni Ludobójstwa uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1948 roku.

W 1921 roku Rafał Lemkin jako student prawa na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie przeczytał informację prasową o procesie toczącym się w Berlinie. Sprawa dotyczyła zabójstwa Talata Paschy - osmańskiego ministra spraw wewnętrznych, współodpowiedzialnego za ludobójstwo Ormian, który został zastrzelony w roku 1921 przez ormiańskiego zamachowca w Berlinie.

Rafał Lemkin jako młody student prawa, nie mógł zrozumieć dlaczego Ormianin, który zabil osmańskiego ministra ma proces podczas gdy osoby odpowiedzialne za ludobójstwo Ormian nie były pociągnięte do odpowiedzialności. Krótka notka prasowa stała się punktem wyjścia do dyskusji wokół pojęcia suwerenności państwa skonfrontowanych z etycznym postulatem pociągnięcia państw do odpowiedzialnośći za popełnianie masowych zbrodni. Badania te oraz doświadczenie antysemityzmu oraz nazizmu w okupowanej Europie, doprowadziły Rafała Lemkina do sformułowania definicji ludobójstwa.

Mimo wybitnej roli jaką Rafał Lemkin odegrał w historii prawa międzynardowego oraz historii powszechnej pozostaje on postacią praktycznie w Polsce nieznaną. 

Cykl debat Fundacji stawia sobie za cel zmianę tej sytuacji. Debaty lemkinowskie nie ograniczają się do komentowania dorobku naukowego prof. Lemkina lecz próbują umieścić jego koncepcje i intelektualne dziedzictwo jako punkt wyjścia do debaty o współczesnym świecie. 

Jest to sytuacja co najmniej zawstydzająca, że taka postać nie jest obecna w encyklopediach i kompendiach na temat prawa międzynarodowego. Życzyłbym sobie, aby w Polsce powstała monografia na jego temat – mówił prof. Adam Daniel Rotfeld na otwarciu pierwszej debaty.


DEBATY JĘZYKOWE
Język jest nie tylko narzędziem komunikowania się człowieka ze światem, ale również specyficzną forma bycia wobec świata – świadomym, ale też często nieuświadomionym horyzontem ludzkich doświadczeń, wyobrażeń, przekonań, lęków i tęsknot. Profesor Bronisław Geremek pisał: „Historyk średniowiecza ma zazwyczaj do czynienia z lakonicznymi zapisami wydarzeń, które dopiero „szkło i oko” uczonego lub też wyobraźnia artysty potrafi uczynić budulcem opowieści, nadając im koloryt czasu, wymiar ludzkich losów, więź przyczyny i skutku”. Ów koloryt czasu łączy się bez wątpienia z kolorytem stylu. Celem cyklu debat językowych jest refleksją nad procesem wielowymiarowego uwikłania języka w nurt współczesnego życia społecznego i politycznego.
 6 marca 2012 - "Wolność słowa a język nienawiści"

 18 października 2011 - "Nowomowa a język poprawności politycznej"
 

 DEBATY EUROPEJSKIE
 17 grudnia 2012 r. - "Po kryzysie - wokół eseju Alaina Touraine'a" 
 17 listopada 2011 r. - "Jaka Europa po kryzysie" 
 27 czerwca 2011 r. - "Kto się boi wielokulturowej Europy?" 

 14 marca 2011 r. - "Wspólna pamięć europejska - mit czy rzeczywistość?"
Cykl trzech debat koncentruje się na zagadnieniach dotyczących przyszłości Europy. Pierwsze spotkanie poświęcilismy wspólnej pamięci europejskiej - gdyż jak mawiał Bronisław Geremek - nie sposób budować Europy i tożsamości europejskiej bez porozumienia wokół historii. Druga debata która miała miejsce pod koniec zerwca,  była próbą odpowiedzi na pytania związane z wyzwaniami społeczno-cywilizacyjnymi, takimi jak demografia i wielokulturowość. Cykl zamknie dyskusja nad miejscem Europy w światowym ładzie gospodarczym. Będziemy się zastanawiać jak budować konkurencyjność, w sposób, który nie będzie wykluczał i pozostawiał na marginesie dużych grup jej obywateli, a także szanując prawa mieszkańców krajów, z którymi prowadzimy wymianę ekonomiczną. Wstęp na debaty jest wolny dla wszystkich zainteresowanych.

 


 
WYKŁADY W CZYTELNI NAUKOWEJ

 

Cykl "Obywatel, czyli kto?"


21 kwietnia 2015 - Dylematy współczesnego obywatelstwa (prof. Jacek Raciborski)


 

Cykl "(O)cena polskiej transformacji."


24 lutego 2015 - Wolny Kościół w wolnym państwie (o. Tomasz Dostatni OP)

10 grudnia 2014 - Przemoc i ład (prof. Przemysław Czapliński)

4 listopada 2014 - Co się wydarzyło naprawdę w 1989 roku? (prof. Jerzy Hausner)
29 maja 2014 - Debata inauguracyjna cyklu (Waldemar Kuczyński, Andrzej Leder, David Ost)


 

Cykl wykładów "Człowiek dialogu"


13 grudnia 2013 - Dialog jako narzędzie polityki międzynarodowej (prof. Adam Daniel Rotfeld)

19 listopada 2013 - Dialog polityczny w najnowszej historii Polski (prof. Andrzej Friszke)

14 maja 2013 - Wykład inauguracyjny (prof. Tadeusz Gadacz)


 

Cykl wykładów "Człowiek pogranicza"


15 maja 2012 - Wykład inauguracyjny (Krzysztof Czyżewski)

 

Cykl wykładów "Człowiek wykluczenia"


4 kwietnia 2012- Non person (Andrzej Titkow)

21 lutego 2012- Wykluczenie społeczne w Polsce niejedno ma imię (prof. Janusz Czapiński)
11 maja 2011 - Postawy wobec obcych (prof. Magdalena Środa)
1 marca 2011 - Wykład inauguracyjny (prof. Henryk Samsonowicz)

 

Cykl wykładów "Polska, czyli prowincja?"


1 grudnia 2010 - Wychodzenie z prowincji (prof. Andrzej Mencwel)
3 listopada 2010 - Prowincjonalizm psychologiczny Polaków (Ewa Woydyłło)

28 kwietnia 2010 - Kompleksy i aspiracje prowincji (prof. Jerzy Jedlicki)

 


CYKL DEBAT PUBLICZNYCH NOWA DEKADA, NOWA EUROPA
24 stycznia 2011 r. - "Budżet Unii Europejskiej w dobie kryzysu"
29 października 2010 r. - "Ku Europejskiej Wspólnocie Energetycznej XXI wieku?"
14 czerwca 2010 r. - "Czy europejska polityka bezpieczeństwa i obronności jest możliwa?"

Celem projektu było pobudzenie i rozwinięcie debaty w dziedzinach, które stały się przewodnimi tematami polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Aby właściwie wykorzystać szansę, jaką daje prezydencja, niezbędne było przybliżenie szerokiej publiczności tematyki unijnej ze wskazaniem na problemy i wyzwania, które będą kluczowe dla tego okresu.

Spotkania z udziałem czołowych ekspertów z Polski, Francji i Niemiec poświęcaliśmy polityce obronności, bezpieczeństwu energetycznemu oraz budżetowi. Projekt był realizowany we współpracy z Ośrodkiem Kultury Francuskiej przy UW oraz Fundacją im. Friedricha Eberta.

Projekt został zakończony w 2011 r.

 


INNE DEBATY
21 października 2013 r. - Spotkanie z Anne Applebaum
Wykład prof. Jerzego Jedlickiego z okazji obchodów 80. rocznicy urodzin prof. Bronisława Geremka - "Motory i hamulce cywilizacji."
19 kwietnia 2012 r. - Debata "Tajne więzienia CIA - polska zbrodnia stanu?".
Wspólnie z Ośrodkiem Kultury Francuskiej: 14 grudnia 2011 r. - Debata "13 XII 1981 w oczach Polaków i Francuzów. Nie ma wolności bez Solidarności".
Pierwszym projektem była organizowana wspólnie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych debata pt„Weimarska wizji działań Unii Europejskiej na najbliższe pięć lat”, która odbyła się 1 lutego 2010 r.