Aby rozpocząć wyszukiwanie, wpisz poszukiwane wyrażenie.

Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Home » Kolekcja UW cd. » CBG/UW/52 - Wybory 1993, akty prawne, korespondencja z PKW.

CBG/UW/52 - Wybory 1993, akty prawne, korespondencja z PKW.

Powrót do spisu wszystkich teczek

Sygnatura Opis dokumentu Liczba kart Miejsce Data powstania dokumentu Typ dokumentu Język dokumentu
CBG/UW/52/001 Uchwała Prezydium Rady Unii Demokratycznej z dnia 5 czerwca 1993, podpisano Sekretarz Generalny Unii Demokratycznej Andrzej Machowski 1 Warszawa 1993-06-05 druk polski
CBG/UW/52/002 Pismo do prof. Andrzej Zolla powiadamiające, że pełnomocnikiem Prezydium Rady Unii Demokratycznej został Jerzy Ciemieniewski, zał. do Uchwały Prezydium Unii Demokratycznej 1 Warszawa 1993-07-06 druk polski
CBG/UW/52/003 Lista ogólnopolska Prezydium Rady Unii Demokratycznej, podpisano Pełnomocnik Wyborczy Rady Unii Demokratycznej Jerzy Ciemieniewski 5 brak miejsca brak daty mps polski
CBG/UW/52/004 Pismo do Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie Zastępcy Sekretarza Unii Demokratycznej Ludwiki Wujec 1 Warszawa 1993-08-30 mps polski
CBG/UW/52/005 Upoważnienie dla Ludwiki Wujec, podpisane przez Jerzego Ciemniewskiego Pełnomocnika Prezydium Rady Unii Demokratycznej 1 Warszawa 1993-08-27 mps polski
CBG/UW/52/006 Lista ogólnopolska Prezydium Rady Unii Demokratycznej, podpisano Zastępca Sekretarza Unii Demokratycznej Ludwika Wujec 5 brak miejsca brak daty mps polski
CBG/UW/52/007 Lista ogólnopolska Prezydium Rady Unii Demokratycznej, podpisano Zastępca Sekretarza Unii Demokratycznej Ludwika Wujec 5 brak miejsca 1993-08-30 fax/mps polski
CBG/UW/52/008 Pismo do Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie Pełnomocnika Prezydium Unii Demokratycznej Jerzego Ciemniewskiego zgłaszające ogólnopolską listę kandydatów na Posłów Prezydium Rady Unii Demokratycznej 1 Warszawa 1993-08-27 mps polski
CBG/UW/52/009 Zaświadczenie Państowej Komisji Wyborczej o tym, że Prezydium Rady Unii Demokratycznej uprawnione jest do zgłaszania list kandydatów na posłów; podpisane Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Andrzej Zoll 1 Warszawa 1993-07-12 druk polski
CBG/UW/52/010 Ustawa z dn. 28 maja 1993 r. Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wraz załączonym wykazem Okręgów Wyborczych 56 brak miejsca 1993-05-28 druk polski
CBG/UW/52/011 Kalendarz wyborczy wg ordynacji wyborczej z 1991 i 1993 r. 1 brak miejsca brak daty druk
CBG/UW/52/012 Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 58, Warszawa, dn. 2 lipca 1991 r. 3 Warszawa 1991-07-02 druk polski
CBG/UW/52/013 Zaświadczenie Państwowej Komisji Wyborczej o tym, że Prezydium Rady Unii Demokratycznej uprawnione jest do zgłaszania list kandydatów na posłów; podpisane Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Andrzej Zoll 1 Warszawa 1993-07-12 druk polski
CBG/UW/52/014 Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dn. 13 września 1993 r. 1 Warszawa 1993-09-13 druk polski
CBG/UW/52/015 Wyjaśnienia i informacje Państwowej Komisji Wyborczej, z dn. 12 lipca 1993 r. [wzór druku] 1 Warszawa 1993-07-12 druk polski
CBG/UW/52/016 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej, z dn. 12 lipca 1993 r. 3 Warszawa 1993-07-12 druk polski
CBG/UW/52/017 Decyzja Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa na 1993 r., podpisano z up. Min. Finansów Podsekretarz Stanu Wojciech Misiąg 1 Warszawa 1993-12-15 druk polski
CBG/UW/52/018 Kalendarz wyborczy wg ordynacji wyborczej z 1991 i 1993 r. 1 brak miejsca brak daty druk polski
CBG/UW/52/019 Protokół wyników głosowania w Okręgu Wyborczym nr 1 w Warszawie z dnia 22 września 1993 r. 1 Warszawa 1993-09-22 druk polski
CBG/UW/52/020 Protokół rejestracji ogólnopolskiej kandydatów na posłów Państwowej Komisji Wyborczej, z dn. 30 września 1993 r. 5 Warszawa 1993-09-30 druk polski
CBG/UW/52/021 Oświadczenie Pełnomocnika Wyborczego Prezydium Rady Unii Demokratycznej Jerzego Ciemniewskiego skierowane do Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Krakowie 1 Warszawa 1993-07-25 mps polski
CBG/UW/52/022 List Bronisława Geremka do członków Unii Demokratycznej w sprawie rejestracji kandydatów na posłów 1 Warszawa 1993-07-21 druk polski
CBG/UW/52/023 Upoważnienie dla Ludwiki Wujec, podpisane przez Jerzego Ciemniewskiego Pełnomocnika Prezydium Rady Unii Demokratycznej 1 Warszawa 1993-08-27 mps polski
CBG/UW/52/024 Pismo Zastępcy Sekretarza Generalnego Unii Demokratycznej Ludwiki Wujec w sprawie nieścisłości na ogólnopolskiej liście Prezydium Rady Unii Demokratycznej dot. niektórych kandydatów skierowane do Państwowej Komisji Wyborczej wraz załączoną listą ogólnopolską 102 kandydatów 6 Warszawa 1993-08-30 mps polski
CBG/UW/52/025 Postanowienie z dn. 14 października 1993 r. Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sygn. Akt III Sw 65/93 4 Warszawa 1993-10-14 mps polski
CBG/UW/52/026 Koperta adresowana do Jerzego Ciemniewicza Pełnomocnika Prezydium Rady Unii Demokratycznej przesłana z Sądu Najwyższego - Izby Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 1 Warszawa 1993-10-26 rkps/druk polski
CBG/UW/52/027 Pismo do Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie Pełnomocnika Prezydium Unii Demokratycznej Jerzego Ciemniewskiego zgłaszające ogólnopolską listę kandydatów na Posłów Prezydium Rady Unii Demokratycznej 1 Warszawa 1993-08-27 mps polski
CBG/UW/52/028 Uchwała Prezydium Rady Unii Demokratycznej z dn. 2 lipca 1993 r., podpisana przez Sekretarza Generalnego Unii Demokratycznej Andrzeja Machowskiego 1 Warszawa 1993-07-02 mps polski
CBG/UW/52/029 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej, z dn. 13 grudnia 1993 r. do Ministra Finansów o tym, że Prezydium Rady Unii Demokratycznej uprawnione jest do otrzymywania z budżetu państwa dotacji podmiotowej, podpisane przez Przewodniczącego PKW Andrzej Zolla 2 Warszawa 1993-12-13 druk polski
CBG/UW/52/030 Wykaz Okręgów Wyborczych zał. do ustawy z dn. 28 maja 1993 r. 6 brak miejsca brak daty druk polski


119