Aby rozpocząć wyszukiwanie, wpisz poszukiwane wyrażenie.

Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Home » Kolekcja UW cd. » CBG/UW/50 - Wybory '93

CBG/UW/50 - Wybory '93

Powrót do spisu wszystkich teczek

Sygnatura Opis dokumentu Liczba kart Miejsce Data powstania dokumentu Typ dokumentu Język dokumentu
CBG/UW/50/001 Lista projektów ustaw, które wniosą posłowie Unii Demokratycznej II kadencji 1

druk polski
CBG/UW/50/002 List premier Hanny Suchockiej do wyborców (z ręcznym podpisem) 1

druk polski
CBG/UW/50/003 Deklaracja programowa Unii Demokratycznej 4

druk polski
CBG/UW/50/004 Projekt gwarancyjnego funduszu prywatyzacji i rozwoju autorstwa Unii Demokratycznej (wraz z grafikami) 10

druk polski
CBG/UW/50/005 Raport w sprawie regionów zagrożonych bezrobociem 1

druk polski
CBG/UW/50/006 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22.06.1993 w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych na terenach gmin szczególnie zagrożonych bezrobociem strukturalnym (z ręcznym podpisem) 6 Warszawa 22-06-1993 druk polski
CBG/UW/50/007 Informacja na temat robót publicznych 4

druk polski
CBG/UW/50/008 Projekt programu prywatyzacji ratalnej 7

druk polski
CBG/UW/50/009 Wyniki badań wyborczych Unii Demokratycznej 9

druk polski
CBG/UW/50/010 Wyniki badań wyborczych Unii Demokratycznej przy pomocy dyferencjałów semantycznych 3

druk polski
CBG/UW/50/011 Grafiki do badań wyborczych (do sygnatur CBG/UW/50/009 oraz CBG/UW/50/010) 17

grafika polski
CBG/UW/50/012 Analiza czynników decydujących o chęci poparcia danego ugrupowania w oparciu o regresję wielokrotną 1

druk polski
CBG/UW/50/013 Porównanie wyników poszczególnych ugrupowań na każdej ze skal z uwzględnieniem statystycznej istotności różnic 3

druk polski
CBG/UW/50/014 Raport w sprawie systemu rent i emerytur (z tabelą) 5

druk polski
CBG/UW/50/015 Raport w sprawie edukacji przygotowany dla Krystyny Olczak 2

druk polski
CBG/UW/50/016 Raport w sprawie projektów ustaw o ochronie obrotu gospodarczego i o zamówieniach publicznych (z ręcznymi dopiskami) 2

druk polski
CBG/UW/50/017 Informacja dotycząca kontrkandydata Unii Demokratycznej w województwie chełmińskim Jana Prochowskiego 1

druk polski
CBG/UW/50/018 Mapy zasięgu sygnału telewizji regionalnych 11

grafika polski
CBG/UW/50/019 Raport Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej dotyczący szans i zagrożeń oraz budowy systemu rent i emerytur pracowniczych (z grafikami) 39 Warszawa xx-05-1993 druk polski
CBG/UW/50/020 Lista kandydatów Unii Demokratycznej i działaczy samorządowych zaproszonych na spotkanie z dziennikarzami 1

druk polski
CBG/UW/50/021 Terminarz konferencji prasowych i programowych Unii Demokratycznej 1

druk polski
CBG/UW/50/022 Wykaz komitetów wyborczych, które zarejestrowały swoje listy w wyborach do Sejmu RP 1

druk polski
CBG/UW/50/023 Plan pobytu premier Hanny Suchockiej w województwie katowickim 30.08.1993 1
19-08-1993 rękopis polski
CBG/UW/50/024 Tekst wystąpienia premier Hanny Suchockiej na zebraniu przedstawicieli miast uczestniczących w programie pilotażowym 5
12-07-1993 druk polski
CBG/UW/50/025 List Jana Króla do Rafała S. [nieczytelne] 1
31-07-1993 rękopis polski
CBG/UW/50/026 Program merytoryczny debaty 1
28-07-1993 druk polski
CBG/UW/50/027 Notatki do programu debaty (syg. CBG/UW/50/026) 9

rękopis polski
CBG/UW/50/028 Fragment wywiadu w czasopiśmie "Polityka" (14.07.1993), "Jan Rulewski: dlaczego kandyduję z list Unii Demokratycznej?" 1

druk polski
CBG/UW/50/029 List redaktora naczelnego "Wprost" Marka Króla do Tadeusza Mazowieckiego (z ręcznym podpisem) 3

druk polski
CBG/UW/50/030 Wypowiedź Andrzeja Potockiego "Gabinet cieni Unii Demokratycznej" 1

druk polski
CBG/UW/50/031 Terminarz audycji wyborczych w Radiu Wolna Europa (z ręcznym podpsiem) 2 Warszawa 20-08-1993 druk polski
CBG/UW/50/032 Program audycji wyborczych Polskiego Radia 5
24-08-1993 druk polski
CBG/UW/50/033 Raport w sprawie wydarzeń w Praszce (z ręcznym podpisem) 1 Częstochowa 5-08-1993 druk polski
CBG/UW/50/034 List Wiesława Wójcika do Bronisława Geremka w sprawie uwzględnienia wizyty w Koszlinie premier Suchockiej (z ręcznym podpisem) 1 Koszalin 3-08-1993 druk polski
CBG/UW/50/035 List Wiesława Wójcika do Anny Szaniawskiej zawierajacy program wizyty premier Suchockiej w Koszalinie (z ręcznym podpisem) 1 Koszalin 10-08-1993 druk polski
CBG/UW/50/036 Komunikat Biura Prasowego Sztabu Wyborczego Unii Demokratycznej z dnia 12.08.1993 1 Koszalin
druk polski
CBG/UW/50/037 List Szefa Sztabu Wyborczego w sprawie artykułu w "Gazecie" 1 Włocławek 9-08-1993 rękopis polski
CBG/UW/50/038 Plan emisji programów wyborczych i relacji wizyty papieża Jana Pawła II w krajach bałtyckich w okresie 30.08-19.09.1993 2

druk polski
CBG/UW/50/039 List Tomasza Lisa do Sztabu Wyborczego Unii Demokratycznej z zaproszeniem do udziału w programie "Dwóch na dwóch" (z ręcznym podpisem) 1 Warszawa 26-07-1993 druk polski
CBG/UW/50/040 Regulamin losowania kolejności udziału komitetów wyborczych w cyklu programów "Dwóch na dwóch" 2

druk polski
CBG/UW/50/041 Lista kolejności udziału komitetów wyborczych (do syg. CBG/UW/50/040) 1

rękopis polski
CBG/UW/50/042 Wstępny podział czasu antenowego dla komitetu wyborczego Unii Demokratycznej 1
23-08-1993 druk polski
CBG/UW/50/043 List Mirosławy Kubas-Paradowskiej do Tadeusza Mazowieckiego z zaproszeniem do udziału w cyklu spotkań poświęconych polityce gospodarczej (z ręcznym podpisem) 1 Warszawa 12-08-1993 druk polski
CBG/UW/50/044 List Stanisława Łopuszańskiego do Tadeusza Mazowieckiego z zaproszeniem do udziału w cyklu spotkań organizowanych przez PAI (z ręcznym podpisem) 1 Warszawa
druk polski
CBG/UW/50/045 Wycinek zawierający numer Centrum Prasowego PAI 1
12-08-1993 druk polski
CBG/UW/50/046 Rezygnacja Mieczysława Wolańskiego z kandydowania z list Unii Demokratycznej i prośba o wykreślenie z listy członków UD (z ręcznym podpisem) 1 Radziejów 14-07-1993 druk polski
CBG/UW/50/047 List Kazimierza Sokołowskiego do Andrzeja Potockiego w sprawie interwencji u Prezydenta Zielonej Góry (z ręcznym podpisem i załączonym wycinkiem prasowym) 2 Wrocław 24-08-1993 druk polski
CBG/UW/50/048 List Wojciecha Zawadzkiego do Biura Prasowego Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie wizyty Ministra Jacka Kuronia we Włocławku 1 Włocławek 1-09-1993 druk polski
CBG/UW/50/049 Informacja Komitetu Wyborczego Unii Demokratycznej w Bydgoszczy z dnia 1.09.1993 (z ręcznym podpisem) 1 Bydgoszcz 1-09-1993 druk polski
CBG/UW/50/050 List Zbigniewa Żurka zawierający oświadczenie Marka Goliszewskiego (z ręcznym podpisem) 1

druk polski
CBG/UW/50/051 List Szefa Sztabu Jerzego Kernera w sprawie rozmieszczenia bilboardów w Szczecinie (z ręcznym podpisem) 1 Szczecin 2-09-1993 druk polski
CBG/UW/50/052 Oświadczenie Sztabu Wyborczego Unii Demokratycznej w sprawie procesu wyborczego Jana Rulewskiego (z ręcznym podpisem) 1 Warszawa 6-09-1993 druk polski
CBG/UW/50/053 Oświadczenie Sztabu Wyborczego Unii Demokratycznej w sprawie nieobecności Jana Rulewskiego w debacie radiowej Radia Wolna Europa z dnia 31.08.1993 (z ręcznym podpisem) 1 Warszawa 1-09-1993 druk polski
CBG/UW/50/054 List Andrzeja Potockiego do redakcji "Trybuny" z prośba o sprostowanie (z ręcznym podpisem) 1 Warszawa 13-08-1993 druk polski
CBG/UW/50/055 List Andrzeja Potockiego do redakcji "Życia Warszawy" z prośba o sprostowanie (z ręcznym podpisem) 1

druk polski
CBG/UW/50/056 List Andrzeja Potockiego z listą osób upoważnionych do wypowiadania się w imieniu Unii Demokratycznej (z ecznym podpisem) 1 Warszawa 30-07-1993 druk polski
CBG/UW/50/057 Deklaracja Unii Demokratycznej poierająca apel Stowarzyszenia Ekologicznego "Więcej Tlenu" (z ręcznym podpisem) 1 Warszawa 26-07-1993 druk polski
CBG/UW/50/058 Upoważnienie Rafała Szymczaka do udziału w losowaniu kolejności udziału komitetów wyborczych w programie "Dwóch na dwóch" (z ręcznym podpisem) 1 Warszawa 29-07-1993 druk polski
CBG/UW/50/059 Powołanie Andrzeja Potockiego na pełnomocnika Unii Demokratycznej ds. kontaktów z mediami (z ręcznym podpisem) 1 Warszawa 18-08-1993 druk polski
CBG/UW/50/060 Upoważnienie Marka Maculewicza do udziału w losowaniu czasu antenowego przeznaczonego dla komitetów wyborczych (z ręcznym podpisem) 1 Warszawa 18-08-1993 druk polski
CBG/UW/50/061 Lista osób upoważnionych z ramienia Unii Demokratycznej do kontaktów z Telewizyjnym Centrum Wyborczym 1

druk polski
CBG/UW/50/062 Upoważnienie Szymona Gurkowskiego do udziału w losowaniu kolejności wykupu płatnych audycji wyborczych (z ręcznym podpisem) 1 Warszawa 30-08-1993 druk polski
CBG/UW/50/063 List Rafała Szymczaka do Ewy Feldman w sprawie obecności przedstawicieli Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na uroczystosciach w dniu wyborów (z ręcznym podpisem) 1 Warszawa 26-08-1993 druk polski
CBG/UW/50/064 Stanowisko Konfederacji Polski Niepodległej wobec problemu ogrodów działkowych i planów ich likwidacji (z ręcznym podpisem) 1 Warszawa 24-08-1993 druk polski
CBG/UW/50/065 Stanowisko Koalicji dla Rzeczpospolitej wobec problemu ogrodów działkowych i planów ich likwidacji (z ręcznym podpisem) 1 Warszawa 25-08-1993 druk polski
CBG/UW/50/066 Stanowisko Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego wobec problemu ogrodów działkowych i planów ich likwidacji (z ręcznym podpisem) 1

druk polski
CBG/UW/50/067 Stanowisko Kongresu Liberalno-Demokratycznego wobec problemu ogrodów działkowych i planów ich likwidacji (z ręcznym podpisem) 1

druk polski
CBG/UW/50/068 Stanowisko Zjednoczenia Polskiego wobec problemu ogrodów działkowych i planów ich likwidacji (z ręcznym podpisem) 1
17-08-1993 druk polski
CBG/UW/50/069 Wybrane fragmenty wystąpień w sprawie bezpieczeństwa Polski z posiedzenia Sejmu w dniach 29-30.04.1993 1

druk polski
CBG/UW/50/070 Przedruki artykułów "Otwartość, ale bez iluzji" ("Trybuna" 19.03.1993) oraz "Atlantydzi i realiści" ("Trybuna" 20-21.03.1993) 4

druk polski
CBG/UW/50/071 Deklaracja programowa Unii Demokratycznej 4

druk polski
CBG/UW/50/072 List NSZZ "Solidarność" do Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie listu premier Suchockiej zachęcającego do głosowania na Unię Demokratyczną rozsyłanego za granicami Polski (z ręcznym podpisem) 1

druk polski
CBG/UW/50/073 Notatka odręczna 1

rękopis polski
CBG/UW/50/074 Lista krajowa Unii Demokratycznej 1

druk polski
CBG/UW/50/075 Komunikat PAP w sprawie podatku VAT doliczanego do usług 1 Warszawa 10-08-1993 druk polski
CBG/UW/50/076 Planowany plan wyjazdów Tadeusza Mazowieckiego w okresie 1.08-19.09.1993 1
9-08-1993 druk polski
CBG/UW/50/077 Dane kontaktowe do dziennikarzy 1

rękopis polski
CBG/UW/50/078 Program prawyborów 'Wprost" - "Wrzesień '93" (w 3 egzemplarzach z grafikami) 18
17-08-1993 druk polski
CBG/UW/50/079 Harmonogram kampanii wyborczej Unii Demokratycznej 7

druk polski
CBG/UW/50/080 Oświadczenie prasowe Romulada Kołudzkiego-Stobba (z ręcznym podpisem) 1 Warszawa 17-08-1993 druk polski
CBG/UW/50/081 List Ryszarda Kołudzkiego-Stobbe do Państwowej Komisji Wyborczej z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie zarządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 3.08.1993 (z ręcznym podpisem) 1 Warszawa 11-08-1993 druk polski
CBG/UW/50/082 List Ryszarda Kołudzkiego-Stobbe do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie stanowiska Państwowej Komisji Wyborczej (do syg. CBG/UW/50/081) 1 Warszawa 17-08-1993 druk polski
CBG/UW/50/083 List Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zarządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 3.08.1993 (z ręcznym podpisem) 1 Warszawa 16-08-1993 druk polski
CBG/UW/50/084 Notatka z rozmowy z Dyrektorem Biura Programowego TVP 2
29-07-1993 rękopis polski
CBG/UW/50/085 Program i opis treningu "Prezentacja publiczna" 1

druk polski
CBG/UW/50/086 List Ośrodka Telewizyjnego w Krakowie do komitetów wyborczych (z ręcznym podpisem) 1 Kraków 23-08-1993 druk polski
CBG/UW/50/087 Adresy, redaktorzy naczelni i zasięgi regionalnych, państwowych rozgłośni radiowych 2

druk polski
CBG/UW/50/088 Mapy zasięgu sygnału telewizji regionalnych 11

grafika polski
CBG/UW/50/089 Ulotka wyborcza Unii Demokratycznej 2

druk polski
CBG/UW/50/090 Informacja o przygotowaniu do prawyborów we Wrześni 2 Poznań 10-08-1993 druk polski
CBG/UW/50/091 Deklaracja Unii Demokratycznej popierająca apel Stowarzyszenia Ekologicznego "Więcej Tlenu" (z ręcznym podpisem) 1 Warszawa 26-07-1993 druk polski
CBG/UW/50/092 Apel Stowarzyszenia Ekologicznego "Więcej Tlenu" 3 Warszawa
druk polski
CBG/UW/50/093 Plany inwestycji Unii Demokratycznej 2

druk polski


269