Aby rozpocząć wyszukiwanie, wpisz poszukiwane wyrażenie.

Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Home » Kolekcja UW cd. » CBG/UW/44 - Kampania Parlamentarna 1993, Kandydaci cz. II, Piotrków Tryb. - Warszawa.

CBG/UW/44 - Kampania Parlamentarna 1993, Kandydaci cz. II, Piotrków Tryb. - Warszawa.

Powrót do spisu wszystkich teczek

Sygnatura Opis dokumentu Liczba kart Miejsce Data powstania dokumentu Typ dokumentu Język dokumentu
CBG/UW/44/001 Protokół Komisji Wyborczej z zebrania wojewódzkiego Unii Demokratycznej w Piotrkowie Trybunalskim 2 Bełchatów 13-07-1991 rękopis polski
CBG/UW/44/002 Protokół z Konwencji Wyborczej Unii Demokratycznej 5
16-07-1991 rękopis polski
CBG/UW/44/003 Propozycje kandydatur Barbary Wajnert i Jana Niezabitowskiego wysunięte przez Koło Unii Demokratycznej w Radomsku (z ręcznymi podpisami) 1 Radomsko
druk polski
CBG/UW/44/004 Życiorys Władysława Raitera (z ręcznym podpisem) 2 Piotrków Trybunalski
druk polski
CBG/UW/44/005 Zgoda Władysława Raitera na kandydowanie z list Unii Demokratycznej i zobowiązanie do przynależności do koła parlamentarnego UD 1 Piotrków Trybunalski 16-07-1991 druk polski
CBG/UW/44/006 Życiorys Barbary Wajnert (z ręcznym podpsiem) 2 Radomsko 25-07-1991 druk polski
CBG/UW/44/007 Zgoda Barbary Wajnert na kandydowanie z list Unii Demokratycznej (z ręcznym podpisem) 1 Radomsko
druk polski
CBG/UW/44/008 Życiorys Jacka Nowackiego (z ręcznym podpisem) 1 Opoczno
druk polski
CBG/UW/44/009 Zgoda Jacka Nowackiego na kandydowanie z list Unii Demokratycznej 1 Opoczno 11-07-1991 rękopis polski
CBG/UW/44/010 Lista członków Koła Unii Demokratycznej w Opocznie popierających kandydaturę Jacka Nowackiego 1 Opoczno 11-07-1991 rękopis polski
CBG/UW/44/011 Życiorys Blandyny Buchner-Gołaszewskiej 1 Tomaszów Mazowiecki
rękopis polski
CBG/UW/44/012 Zgoda Blandyny Buchner-Gołaszewskiej na kandydowanie z list Unii Demokratycznej 1 Tomaszów Mazowiecki 16-07-1991 rękopis polski
CBG/UW/44/013 Życiorys Jana Niezabitowskiego (z ręcznym podpisem) 2 Radomsko
druk polski
CBG/UW/44/014 Zgoda Jana Niezabitowskiego na kandydowanie z list Unii Demokratycznej (z ręcznym podpsiem) 1 Radomsko
druk polski
CBG/UW/44/015 Życiorys Ireneusza Manickiego (z ręcznym podpisem) 3 Piotrków Trybunalski
druk polski
CBG/UW/44/016 Zgoda Ireneusza Manickiego na kandydowanie z list Unii Demokratycznej 1 Piotrków Trybunalski 23-07-1991 rękopis polski
CBG/UW/44/017 Propozycja kandydatur Wojciecha Marszałka i Wojciecha Gołowkina wystawiona przez Koło Unii Demokratycznej w Bełchatowie wraz z życiorysami kandydatów (z ręcznymi podpisami) 2 Bełchatów 24-07-1991 druk polski
CBG/UW/44/018 Życiorys Wojciecha Marszałka (z ręcznym podpisem) 1 Bełchatów 20-07-1991 druk polski
CBG/UW/44/019 Zgoda Wojciecha Marszałka na kandydowanie z list Unii Demokratycznej 1 Bełchatów 19-07-1991 rękopis polski
CBG/UW/44/020 Zobowiąznie do przynależności do Klubu Poselskiego Unii Demokratycznej Wojciecha Marszałka 1 Bełchatów 19-07-1991 rękopis polski
CBG/UW/44/021 Życiorys Wojciecha Gołowkina (z ręcznym podpisem) 1 Bełchatów
druk polski
CBG/UW/44/022 Zobowiąznie do przynależności do Klubu Poselskiego Unii Demokratycznej Wojciecha Gołowkina 1 Bełchatów 30-07-1991 rękopis polski
CBG/UW/44/023 Zgoda Wojciecha Gołowkina na kandydowanie z list Unii Demokratycznej 1 Bełchatów 15-07-1991 rękopis polski
CBG/UW/44/024 Życiorys Elżbiety Keller-Barabasz 2 Piotrków Trybunalski 30-07-1991 rękopis polski
CBG/UW/44/025 Zgoda Elżbiety Keller-Barabasz na kandydowanie z list Unii Demokratycznej 1 Piotrków Trybunalski 16-07-1991 rękopis polski
CBG/UW/44/026 Lista kandydatów na posłów Unii Demokratycznej w województwie piotrkowskim, okręg 5 wraz z danymi kontaktowymi 2

druk polski
CBG/UW/44/027 Protokół komisji skrutacyjnej z wyborów na posłów przeprowadzonych przez Komisję Wojewódzką Unii Demokratycznej 1

rękopis polski
CBG/UW/44/028 Uzasadnienie kandydowania z ramienia Unii Demokratycznej i notka biograficzna Rafała Pawła Wojtalewicza 1

rękopis polski
CBG/UW/44/029 Życiorys Wiesława Stańko 1

druk polski
CBG/UW/44/030 Życiorys Jacka Karkowicza 2 Płock 16-08-1991 rękopis polski
CBG/UW/44/031 Uzasadnienie kandydowania z ramienia Unii Demokratycznej Jacka Andrzeja Karkowicza 1 Płock
rękopis polski
CBG/UW/44/032 Uzasadnienie kandydowania z ramienia Unii Demokratycznej Leszka Milanowskiego 1 Kutno
rękopis polski
CBG/UW/44/033 Życiorys Gustawa Szulca (z ręcznym podpisem) 2 Płock
druk polski
CBG/UW/44/034 Zgoda Gustawa Szulca na kandydowanie z list Unii Demokratycznej 1 Płock 28-07-1991 rękopis polski
CBG/UW/44/035 Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Sztabu Wyborczego Unii Demokratycznej w Płocku (2 kopie z ręcznym podpisem) 2 Płock 31-07-1991 druk polski
CBG/UW/44/036 Oświadczenia kandydatów o zgodzie na kandydowanie w wyborach parlamentarnych 2 Płock 28-07-1991 rękopis polski
CBG/UW/44/037 Protokół Konwencji Wyoborczej Unii Demokratycznej w Płocku (z ręcznym podpsiem) 2 Płock 28-07-1991 druk polski
CBG/UW/44/038 Informacja o przesłaniu życiorysów Jacka Karkowicza i Gustawa Szulca do Biura Krajowego Unii Demokratycznej 1 Płock 16-08-1991 rękopis polski
CBG/UW/44/039 Protokół z wyboru kandydatów do Sejmu i Senatu z ramienia Unii Demokratycznej w województwie poznańskim na Konwencji Wyborczej UD (z ręcznymi podpisami) 3 Poznań 28-07-1991 druk polski
CBG/UW/44/040 Sprawozdanie z Konwencji Wyborczej Unii Demokratycznej w Poznaniu 2
31-07-1991 rękopis polski
CBG/UW/44/041 Protokół z Konwencji Wyborczej Unii Demokratycznej w Poznaniu z dnia 28.07.1991 (z ręcznymi podpisami) 7 Poznań 28-07-1991 druk polski
CBG/UW/44/042 Wyciąg z protokołu posiedzenia Rady Wojewódzkiej Unii Demokratycznej w Poznaniu z dnia 6.08.1991 w sprawie ostatecznego ustalenia list kandydatów do Sejmu w województwie poznańskim 6 Poznań


CBG/UW/44/043 Lista kandydtów Unii Demokratycznej do Sejmu i Senatu województwa poznańskiego (z ręcznymi podpisami) 1 Poznań 8-08-1991 druk polski
CBG/UW/44/044 Życiorysy kandydatów (Konstanty Tukałło, Tadeusz Mazowiecki, Bogumił Lewandowski, Janina Kamińska-Rozmiarek, Michał Leski, Piotr Napierała, Andrzej Machowski, Aldona Rudnicka, Sylwester Skorb, Ryszard Piotrowski, Hanna Suchocka, Michał Wieczorek, Tomasz Jerzy Kwieciński, Karol Działoszyński, Ludomir Krzysztolik, Andrzej Pawuła, Zygmunt Urban) wraz ze zdjęciami; w kilku egzemplarzach 28

druk polski
CBG/UW/44/045 Wycinek prasowy z "Gazety Poznańskiej" z dnia 26.07.1991, "Don Kichot z duszą pioniera" (rozmowa z Michałem Wieczorkiem) 2 Poznań 26-07-1991 druk polski
CBG/UW/44/046 Raport z zebrania Rady województwa przemyskiego Unii Demokratycznej w Jarosławiu z dnia 31.07.1991 1 Jarosław
druk polski
CBG/UW/44/047 Raport z rozmowy z przewodniczącym Unii Demokratycznej w Rzeszowie Wiesławem Różyckim 1 Jarosław 1-08-1991 druk polski
CBG/UW/44/048 Raport z konwencji senatorskiej z uzupełnieniem poselskiej w Jarosławiu z dnia 2.08.1991 2 Jarosław 2-08-1991 druk polski
CBG/UW/44/049 Protokół konwencji wyborczej Unii Demokratycznej województw krośnieńskiego i przemyskiego odbytej 21.07.1991 w Sanoku (z ręcznymi podpisami) 3 Sanok 21-07-1991 druk polski
CBG/UW/44/050 Protokół z wyboru kandydatów Unii Demokratycznej do Sejmu w okręgu wyborczym Sanok-Krosno 2 Sanok 21-07-1991 rękopis polski
CBG/UW/44/051 Protokół z wyborów kandydatów Unii Demokratycznej do Senatu dokonanych na Konwencji Wyborczej województwa krośnieńskiego 1 Sanok 21-07-1991 rękopis polski
CBG/UW/44/052 Życiorys Stanisława Rusina 1 Dwernik
druk polski
CBG/UW/44/053 Zobowiąznie do przynależności do Klubu Poselskiego Unii Demokratycznej Stanisława Rusina 1 Sanok 21-07-1991 rękopis polski
CBG/UW/44/054 Zgoda Janiny Czerepiuk na kandydowanie z list Unii Demokratycznej (z ręcznym podpisem) 1 Krosno 18-07-1991 druk polski
CBG/UW/44/055 Życiorys Janiny Czerepiuk 1 Krosno
druk polski
CBG/UW/44/056 Zgoda Karola Helińskiego na kandydowanie z list Unii Demokratycznej (z ręcznym podpisem) 1 Krosno 20-07-1991 druk polski
CBG/UW/44/057 Życiorys Karola Helińskiego 1 Krosno
druk polski
CBG/UW/44/058 Życiorys Wiesława Beka (z ręcznymi dopiskami) 1

druk polski
CBG/UW/44/059 Charakterystyka Bogdana Henryka Kalityńskiego ( z ręcznym podpisem) 2 Jasło 18-07-1991 druk polski
CBG/UW/44/060 Zgoda Bogdana Henryka Kalityńskiego na kandydowanie z list Unii Demokratycznej (z ręcznym podpisem) 1 Jasło 18-07-1991 druk polski
CBG/UW/44/061 Życiorys Andrzeja Nowowiejskiego 2 Jarosław 26-07-1991 rękopis polski
CBG/UW/44/062 Życiorys Kazimierza Borcza 1 Przeworsk
rękopis polski
CBG/UW/44/063 Życiorys Anny Barnowskiej-Bilskiej 2 Dynów
druk polski
CBG/UW/44/064 Życiorys i zgoda Adama Ruchlewicza na kandydowanie z list Unii Demokratycznej (z ręcznym podpisem) 1

druk polski
CBG/UW/44/065 Życiorys Mariana Matysika 1 Jasło
druk polski
CBG/UW/44/066 Zgoda Bogdana Mariana Matysika na kandydowanie z list Unii Demokratycznej 1 Jasło 9-07-1991 rękopis polski
CBG/UW/44/067 Życiorys Piotra Nowiny-Konopki z dopisanymi na odwrocie danymi kontaktowymi 2

druk polski
CBG/UW/44/068 Życiorys Wiesława Beka (z ręcznym podpisem) 1 Radom
druk polski
CBG/UW/44/069 Zgoda Bogdana Wiesława Beka na kandydowanie z list Unii Demokratycznej 1 Radom
rękopis polski
CBG/UW/44/070 Zgoda Bogdana Janusza S. [nieczytelne] na kandydowanie z list Unii Demokratycznej 1 Radom 10-08-1991 rękopis polski
CBG/UW/44/071 Życiorys Piotra Tusińskiego 1 Radom
druk polski
CBG/UW/44/072 Zgoda Piotra Tusińskiego na kandydowanie z list Unii Demokratycznej 1 Radom 10-08-1991 rękopis polski
CBG/UW/44/073 Życiorys Andrzeja Zimniaka (z ręcznymi dopiskami) 1 Radom 2-08-1991 druk polski
CBG/UW/44/074 Zgoda Andrzeja Zimniaka na kandydowanie z list Unii Demokratycznej 1 Radom
rękopis polski
CBG/UW/44/075 Życiorys Stanisława Dubickiego (z ręcznym podpisem) 1

druk polski
CBG/UW/44/076 Zgoda Stanisława Dubickiego na kandydowanie z list Unii Demokratycznej 1 Iłża 10-08-1991 rękopis polski
CBG/UW/44/077 Życiorys Jana Maciejewskiego (z ręcznym podpisem) 1 Radom
druk polski
CBG/UW/44/078 Zgoda Jana Maciejewskiego na kandydowanie z list Unii Demokratycznej 1 Radom 10-08-1991 rękopis polski
CBG/UW/44/079 Życiorys Macieja Kostrzewy (z ręcznym podpisem) 1

druk polski
CBG/UW/44/080 Zgoda Macieja Kostrzewy na kandydowanie z list Unii Demokratycznej 1 Warszawa 10-08-1991 rękopis polski
CBG/UW/44/081 Życiorys Witolda Króla (z ręcznymi dopiskami) 2

druk polski
CBG/UW/44/082 Zgoda Witolda Króla na kandydowanie z list Unii Demokratycznej 1 Radom
rękopis polski
CBG/UW/44/083 Życiorys Zenona Grzegorczyka (z ręcznym podpisem) 2 Zwoleń 2-08-1991 druk polski
CBG/UW/44/084 Zgoda Zenona Grzegorczyka na kandydowanie z list Unii Demokratycznej 1 Zwoleń 10-08-1991 rękopis polski
CBG/UW/44/085 Protokół z przebiegu konwencji wyborczej Unii Demokratycznej województwa radomskiego (z ręcznymi podpisami) 4 Radom 16-07-1991 druk polski
CBG/UW/44/086 Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady Regionalnej Unii Demokratycznej w Radomiu z dnia 2.08.1991 1 Radom 2-08-1991 druk polski
CBG/UW/44/087 Oświadczenie Rady Wojewódzkiej Unii Demokratycznej w Radomiu w sprawie wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego (z ręcznym podpisem) 1 Radom 25-06-1991 druk polski
CBG/UW/44/088 Raport z przygotowań do kampanii wyborczej w Radomiu 3 Radom 17-07-1991 druk polski
CBG/UW/44/089 Raport z konwencji wyborczej w Radomiu z dnia 16.07.1991 5 Radom 16-07-1991 druk polski
CBG/UW/44/090 Fragment protokołu (druga strona protokołu) 1 Radom
druk polski
CBG/UW/44/091 Życiorys Janusza Szlanty (z ręcznym podpisem) 1 Radom
druk polski
CBG/UW/44/092 Informacja o wyborach kandydatów na posłów Unii Demokratycznej w województwie rzeszowskim i tarnobrzeskim 3

druk polski
CBG/UW/44/093 List Waldemara Rataja do premiera Tadeusza Mazowieckiego 1 Kraków
druk polski
CBG/UW/44/094 Raport o stanie WSK Mielec 4 Kraków 2-10-1991 druk polski
CBG/UW/44/095 Zgoda Władysława Liwaka na kandydowanie z list Unii Demokratycznej 1 Stalowa Wola 20-07-1991 rękopis polski
CBG/UW/44/096 Życiorys Władysława Liwaka 1 Stalowa Wola
rękopis polski
CBG/UW/44/097 Życiorys Jerzego Borcza (z ręcznym podpisem) 1

rękopis polski
CBG/UW/44/098 Zgoda Jerzego Borcza na kandydowanie z list Unii Demokratycznej (z ręcznym podpisem) 1 Rzeszów 12-07-1991 druk polski
CBG/UW/44/099 Życiorys Arkadiusza Całkowskiego 1 Mielec
rękopis polski
CBG/UW/44/100 Zgoda Arkadiusza Całkowskiego na kandydowanie z list Unii Demokratycznej 1 Mielec 20-07-1991 rękopis polski
CBG/UW/44/101 Życiorys Zbigniewa Kalandyka (z ręcznym podpisem) 1 Niechobrz
druk polski
CBG/UW/44/102 Zgoda Zbigniewa Kalandyka na kandydowanie z list Unii Demokratycznej (z ręcznym podpisem) 1 Niechobrz 19-07-1991 druk polski
CBG/UW/44/103 Zgoda Władysława K. [nieczytelne] na kandydowanie z list Unii Demokratycznej 1 Baranów 24-07-1991 rękopis polski
CBG/UW/44/104 Życiorys Władysława K. [nieczytelne] 2 Baranów 24-07-1991 rękopis polski
CBG/UW/44/105 Zgoda Wiesława Różyckiego na kandydowanie z list Unii Demokratycznej (z ręcznym podpisem) 1 Rzeszów 12-07-1991 druk polski
CBG/UW/44/106 Życiorys Mariana Ołpińskiego 1 Rzeszów
druk polski
CBG/UW/44/107 Zgoda Mariana Ołpińskiego na kandydowanie z list Unii Demokratycznej (z ręcznym podpisem) 1 Rzeszów 21-07-1991 druk polski
CBG/UW/44/108 Zgoda Jana Kutyły na kandydowanie z list Unii Demokratycznej (z ręcznym podpisem) 1 Przędzel 12-07-1991 druk polski
CBG/UW/44/109 Zyciorys Jana Kutyły (z ręcznym podpisem) 1

druk polski
CBG/UW/44/110 Życiorys Marty Goluby-Żukowicz 1 Stalowa Wola 22-07-1991 rękopis polski
CBG/UW/44/111 Zgoda Marty Goluby-Żukowicz na kandydowanie z list Unii Demokratycznej 1 Stalowa Wola 22-07-1991 rękopis polski
CBG/UW/44/112 Życiorys Mirosława Podleśnego (z ręcznym podpisem) 1 Rzeszów 20-07-1991 druk polski
CBG/UW/44/113 Zgoda Mariana Podleśnego na kandydowanie z list Unii Demokratycznej (z ręcznym podpisem) 1 Rzeszów 20-07-1991 druk polski
CBG/UW/44/114 Życiorys Marii K. [nieczytelne] 1 Rzeszów 22-07-1991 rękopis polski
CBG/UW/44/115 Zgoda Marii K. [nieczytelne] na kandydowanie z list Unii Demokratycznej 1 Rzeszów 22-07-1991 rękopis polski
CBG/UW/44/116 Życiorys Zbigniewa Sobolewskiego (z ręcznym podpisem) 1 Sopot 3-08-1991 druk polski
CBG/UW/44/117 Zgoda Zbigniewa Sobolewskiego na kandydowanie z list Unii Demokratycznej (z ręcznym podpisem) 1 Sopot 3-08-1991 druk polski
CBG/UW/44/118 Życiorys Cezarego Chlebowskiego 2 Warszawa 21-08-1991 druk polski
CBG/UW/44/119 Zgoda Cezarego Chlebowskiego na kandydowanie z list Unii Demokratycznej (z ręcznym podpisem) 1 Warszawa 22-08-1991 druk polski
CBG/UW/44/120 Zgoda Antoniego Potockiego na kandydowanie z list Unii Demokratycznej (z ręcznym podpisem) 1 Kraków 10-07-1991 druk polski
CBG/UW/44/121 Protokół wojewódzkiej Konwencji Wyborczej Unii Demokratycznej w Siedlcach z dnia 21.07.1991 powołanej w celu wyłonienia kandydatów do Senatu (z ręcznymi podpisami) 2 Siedlce 21-07-1991 druk polski
CBG/UW/44/122 Protokół komisji skrutacyjnej Konwencji Wyborczej Unii Demokratycznej okręgu Siedlce-Biała Podlaska Unii Demokratycznej z dnia 21.07.1991 1 Siedlce 21-07-1991 rękopis polski
CBG/UW/44/123 Protokół komisji skrutacyjnej Konwencji Wyborczej Unii Demokratycznej okręgu Siedlce-Biała Podlaska Unii Demokratycznej z wyborów kandydatów na senatorów z dnia 21.07.1991 1 Siedlce 21-07-1991 rękopis polski
CBG/UW/44/124 Lista obecności na Konwencji Wyborczej Unii Demokratycznej wojwewództwa siedleckiego wyłaniającej kandydatów na senatorów 1 Siedlce 21-07-1991 rękopis polski
CBG/UW/44/125 Lista kandydatów Unii Demokratycznej województwa siedleckiego (z ręcznymi dopiskami) 1 Siedlce 21-07-1991 druk polski
CBG/UW/44/126 Lista kandydatów Unii Demokratycznej na senatorów województwa siedleckiego 1 Siedlce 21-07-1991 druk polski
CBG/UW/44/127 Oświadczenie Frakcji Społeczno-Liberalnej Unii Demokratycznej z dnia 21.07.1991 w sprawie ustalenia kolejlości na liście kandydatów na posłów (2 kopie z ręcznymi podpisami) 2 Węgrów 21-07-1991 druk polski
CBG/UW/44/128 Decyzja Rady Wojewódzkiej Unii Demokratycznej w Siedlcach w sprawie ustalenia kolejności nazwisk na listach kandydatów na posłów (z ręcznymi podpisami) 1 Siedlce 8-08-1991 druk polski
CBG/UW/44/129 Decyzja Prezydium Unii Demokratycznej o skreśleniu z list kandydatów Waldemara Malesy i Jana Maraśkiewicza (z ręcznymi podpisami) 1 Warszawa 1-08-1991 druk polski
CBG/UW/44/130 List Sekretarza Generalnego Unii Demokratycznej Piotra Nowiny-Konopki do Rad Wojewódzkich UD w Białej Podlaskiej i Siedlcach (z ręcznym podpisem) 2 Warszawa 9-08-1991 druk polski
CBG/UW/44/131 Uchwała Unii Demokratycznej województwa Biała Podlaska podjeta w dniu 4.08.1991 na ogólnym zebraniu członków (tylko druga strona; z ręcznymi podpisami) 1 Biała Podlaska 4-08-1991 druk polski
CBG/UW/44/132 Protokół z Konwencji Wyborczej kandydatów na senatorów Unii Demokratycznej województwa Biała Podlaska z dnia 15.07.1991(z ręcznym podpisem) 1 Biała Podlaska 15-07-1991 druk polski
CBG/UW/44/133 Życiorys Juliana Mazurka 1
15-07-1991 rękopis polski
CBG/UW/44/134 Oświadczenie lustracyjne Juliana Mazurka oraz oświadczenie o przynależności do Klubu Paarlamentarnego Unii Demokratycznej w razie wyboru 1 Radzyń Podlaski 20-07-1991 rękopis polski
CBG/UW/44/135 Fragment biuletynu zawierajacego notki biograficzne (ze zdjeciami) Andrzeja Tomaszewicza i Mieczysława Trochimiuka (z ręcznym dopiskiem) 1

druk polski
CBG/UW/44/136 Rezygnacja Grzegorza Kęsickiego z kandydowania na posła (z ręcznym podpisem) 1 Mińsk Mazowiecki 19-08-1991 druk polski
CBG/UW/44/137 Uchwała Unii Demokratycznej województwa Biała Podlaska podjeta w dniu 19.08.1991 na ogólnym zebraniu członków (2 kopie z ręcznymi podpisami) 2 Biała Podlaska 19-08-1991 druk polski
CBG/UW/44/138 Uchwała Unii Demokratycznej województwa Biała Podlaska podjeta w dniu 4.08.1991 na ogólnym zebraniu członków (2 kopie z ręcznymi podpisami) 2 Biała Podlaska 4-08-1991 druk polski
CBG/UW/44/139 Protokół Okręgowej Konwencji Wyborczej Unii Demokratycznej w Siedlcach z dnia 21.07.1991 (z ręcznymi podpisami) 3 Siedlce 21-07-1991 druk polski
CBG/UW/44/140 Lista obecności na Okręgowej Konwencji Wyborczej Unii Demokratycznej w Siedlcach w dniu 21.07.1991 (z ręcznymi podpisami) 2 Siedlce 21-07-1991 druk polski
CBG/UW/44/141 Dane kontaktowe Zygmunta Sikorskiego 1

rękopis polski
CBG/UW/44/142 Rezygnacja Mieczysława Trochimiuka z kandydowania z ramienia Unii Demokratycznej do Senatu (z ręcznym podpisem) 1 Warszawa 20-08-1991 druk polski
CBG/UW/44/143 Życiorys Anny Bartnik-Jabłońskiej (z ręcznym podpisem) 1

druk polski
CBG/UW/44/144 Życiorys Marka Białego (z ręcznym podpisem) 2 Siedlce
druk polski
CBG/UW/44/145 Życiorys Grzegorza Kęsickiego (z ręcznym podpisem) 1

druk polski
CBG/UW/44/146 Życiorys Sławomira Kuligowskiego 1 Mińsk Mazowiecki
rękopis polski
CBG/UW/44/147 Oświadczenie Waldemara Malesy o przynależności do Klubu Parlamentarnego Unii Demokratycznej w razie wyboru 1 Biała Podlaska 22-07-1991 rękopis polski
CBG/UW/44/148 Życiorys Waldemara Malesy (2 kopie) 4

rękopis polski
CBG/UW/44/149 Życiorys Jana Maraśkiewicza (2 kopie z ręcznym podpisem) 2 Biała Podlaska
druk polski
CBG/UW/44/150 Życiorys Stanisława Andrzeja Michaluka (z ręcznym podpsiem) 2 Siedlce
druk polski
CBG/UW/44/151 Życiorys Zygmunta Sikorskiego (z ręcznym podpsiem) 1

druk polski
CBG/UW/44/152 Życiorys Tadeusza Wangrata (2 kopie; ręczny podpis) 4

druk polski
CBG/UW/44/153 Życiorys Pawła Ksawerego Zalewskiego (z ręcznym podpisem) 1 Warszawa
druk polski
CBG/UW/44/154 Życiorys Pawła Ksawerego Zalewskiego 2 Warszawa
rękopis polski
CBG/UW/44/155 Protokół Konwencji Unii Demokratycznej poruszającej sprawę wyborów parlamentarnych 3 Słupsk 22-07-1991 rękopis polski
CBG/UW/44/156 Protokół Konwencji Wyborczej Unii Demokratycznej w Słupsku z dnia 22.07.1991 1 Slupsk 22-07-1991 rękopis polski
CBG/UW/44/157 Życiorys Marka Reslera (z ręcznymi dopiskami) 1
1-08-1991 druk polski
CBG/UW/44/158 Życiorys Marka Bresli 4 Lębork
rękopis polski
CBG/UW/44/159 Życiorys Krzysztofa Wojcieszyka (z ręcznym podpisem) 1

druk polski
CBG/UW/44/160 Życiorys Wandy Pelczyk (z ręcznym podpisem) 1 Bytów
druk polski
CBG/UW/44/161 Wykaz kandydatów do parlamentu podany przez Prezydium Rady Wojewódzkiej Unii Demokratycznej w Koszlinie 1 Koszalin 22-07-1991 druk polski
CBG/UW/44/162 Oświadzczenie Grzegorza Migrakowskiego o rezygnacji z kandydowania na stanowisko senatora 1 Szczecinek 26-07-1991 rękopis polski
CBG/UW/44/163 Życiorys Czesława Niewadziła ( z ręcznym podpisem) 1 Koszalin
druk polski
CBG/UW/44/164 Życirys Piotra Pawłowskiego (z ręcznym podpisem) 1 Koszalin
druk polski
CBG/UW/44/165 Życiorys Ryszarda Wiśniewskiego 4 Koszalin 22-07-1991 rękopis polski
CBG/UW/44/166 Życiorys Henryka Nurkiewicza (z ręcznym podpisem) 1

druk polski
CBG/UW/44/167 Życiorys Wiesława Wójcika (z ręcznym podpisem) 1

druk polski
CBG/UW/44/168 Życiorys Grzegorza Myślikowskiego (z ręcznym podpisem) 1

druk polski
CBG/UW/44/169 Życiorys Jerzego Harlie-Douglas'a (z ręcznym podpisem) 1

druk polski
CBG/UW/44/170 Protokół ze spotkania wyborczego kandydatów Unii Demokratycznej województwa zamojskiego (z ręcznym podpisem) 2 Zamość 23-07-1991 druk polski
CBG/UW/44/171 Protokół komisji skrutacyjnej z wyborów kandydatów Unii Demokratycznej w Zamościu (z ręcznym podpisem) 1 Zamość
druk polski
CBG/UW/44/172 Skład komisji skrutacyjnej z wyborów kandydatów Unii Demokratycznej w Zamościu (z ręcznym podpisem) 1 Zamość
druk polski
CBG/UW/44/173 Życiorys Wojciecha Jerzego Ciesielczuka (z ręcznym podpisem) 1

druk polski
CBG/UW/44/174 Życiorys Andrzeja Dworzyckiego 1

druk polski
CBG/UW/44/175 Życiorys Hanny Palonki-Czwal 1

druk polski
CBG/UW/44/176 Życiorys Zbigniewa Jana Chmielewskiego 1

druk polski
CBG/UW/44/177 Życiorys Urszuli Janicy Maniec 1

druk polski
CBG/UW/44/178 Protokół z zebrania członków Unii Demokratycznej w Chełmie z dnia 25.07.1991 2 Chełm 25-07-1991 rękopis polski
CBG/UW/44/179 Protokół z Konwencji Wyborczej Unii Demokratycznej w Chełmie z dnia 4.08.1991 2 Chełm 4-08-1991 rękopis polski
CBG/UW/44/180 Życiorys Kazimierza Żbikowskiego 1

rękopis polski
CBG/UW/44/181 Oświadczenie Kazimierza Żbikowskiego o przynależności do klubu parlamentarnego Unii Demokratycznej w razie wyboru (z ręcznym podpisem) 1 Chełm 25-07-1991 druk polski
CBG/UW/44/182 Życiorys i oświadczenie Kazimierza Prościńskiego o przynależności do klubu parlamentarnego Unii Demokratycznej w razie wyboru 1 Warszawa 7-08-1991 rękopis polski
CBG/UW/44/183 Oświadczenie Piotra Zawiślaka o rezygnacji z kandydatury na stanowisko senatora (z ręcznym podpisem) 1 Zamość 25-07-1991 druk polski
CBG/UW/44/184 Protokół z drugiego posiedzenia Komisji Wyborczej Unii Demokratycznej z dnia 21.07.1991 2

rękopis polski
CBG/UW/44/185 Zgłoszenie kandydata na posła Unii Demokratycznej Jacka Antoniego Bukowskiego 1

druk polski
CBG/UW/44/186 Popracie kandydatury Jacka Bukowskiego (z ręcznymi podpisami) 1

druk polski
CBG/UW/44/187 Rekomendacja kandydatury Marka Dąbrowskiego dla warszawskiej Konwencji Unii Demokratycznej 2

druk polski
CBG/UW/44/188 Załącznik do zgłoszenia kandydata Jana Kossakowskiego 1

druk polski
CBG/UW/44/189 Lista kandydatów na posłów i senatorów Unii Demokratycznej województwa warszawskiego 1

druk polski
CBG/UW/44/190 Życiorys Marii Anny Knothe (2 egzemplarze) 2

rękopis polski
CBG/UW/44/191 Życiorys Marii Anny Knothe (z ręcznym dopiskiem) 1

rękopis polski
CBG/UW/44/192 Życiorys Marii Anny Knothe (z podkreśleniami) 1

druk polski
CBG/UW/44/193 Życiorys Andrzeja Kaznowskiego (z ręcznym podpisem) 1

rękopis polski
CBG/UW/44/194 Życiorys Teresy Dębowskiej-Romanowskiej 3

druk polski


314