Aby rozpocząć wyszukiwanie, wpisz poszukiwane wyrażenie.

Aby zapewnić trwałość zdobyczom Unii Europejskiej i sprostać globalnym wyzwaniom naszych czasów, potrzebujemy duchowej jedności Europy, potrzebujemy europejskiego poczucia tożsamości.

Home » Polityka prywatności Fundacji „Centrum im. Profesora Bronisława Geremka”

Polityka prywatności Fundacji „Centrum im. Profesora Bronisława Geremka”

Niniejsza polityka prywatności stanowi spełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: „RODO”. 

 1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 

 1. Administratorem strony internetowej http://www.geremek.pl/ oraz danych osobowych jej użytkowników jest Fundacja „Centrum im. Prof. Bronisława Geremka”z siedzibą w Warszawie 00-538 przy ul. Wilcza 9A/7, zarejestrowanej pod numerem  KRS: 0000319089, NIP: 5252446459, zwany dalej Administratorem
 2. Administrator gromadzi następujące dane o użytkownikach strony internetowej –adres IP, identyfikator systemu operacyjnego, wersję przeglądarki. Zgromadzone dane Administrator wykorzystuje w celach technicznych, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej http://geremek.pl W związku z tym Administrator udostępnia dane firmie odpowiadającej za obsługę informatyczną strony.
 3. Dane są przechowywane i przetwarzane wyłącznie na terenie Unii Europejskiej.
 4. Z zastrzeżeniem powyższego Administrator nie udostępnia osobom trzecim jakichkolwiek danych przekazanych przez użytkowników.
 5. Administrator informuje, że strona http://geremek.pl zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Strony te nie są własnością Administratora, nie są też przez niego zarządzane. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.
 6. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do treści udostępnionych danych oraz prawo ich poprawienia, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu. Dane użytkowników nie podlegają profilowaniu ani przetwarzaniu. Użytkownikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

 1. Informacje o plikach cookies
 2. W związku z korzystaniem z niniejszej witryny, zbierane są pliki typu „cookies” („ciasteczka”). Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika niniejszej witryny i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych witryny.
 3. Użytkownik może zrezygnować ze zbierania plików „cookies” wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której korzysta, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe.
 4. Pliki „cookies” przetwarzane przez Administratora obejmują:
  - „cookies” niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania witryny 
  - „cookies” pamiętające ustawienia strony 
  - „cookies” wykorzystywane do analizy ruchu na stronie 
 5. Administrator nie będzie łączył danych uzyskanych z „cookies” użytkowników strony z żadnymi innymi danymi, w posiadaniu których znajduje się bądź może się znaleźć, ani też nie będzie tworzył ich kopii na własnych serwerach. Dane z plików „cookies” nie będą przekazywane do innych podmiotów.  
 6. Użytkownicy witryny mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika witryny lub usunąć cookies zamieszczone wcześniej w urządzeniu użytkownika. 
 7. Kontakt

Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób: 

- telefonicznie: 022 628 83 64

- mailowo: fundacja@geremek.pl

- przesyłając list na adres: Wilcza 9A/7 00-538 Warszawa 

 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Ignacy Niemczycki